De European Oncology Nursing Society (EONS) is een Europese organisatie, opgericht in 1984, die zich inzet voor goed opgeleide, scherpzinnige en bekwame oncologieverpleegkundigen in geheel Europa. De kracht is gelegen in samenwerking met en tussen nationale verenigingen voor oncologieverpleegkundigen, patiëntenorganisaties en partners op politiek niveau binnen Europa. Samenwerking en uitwisselen van expertise heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de oncologische zorg. Vele landen zijn inmiddels lid van de EONS waaronder ook de V&VN Oncologie. Als lid van V&VN Oncologie ben je automatisch ook lid van de EONS en kan je gebruik maken van de (scholings) acitviteiten van de EONS.

V&VN Oncologie is met ruim 3000 leden de grootste National Society van de EONS. Jaarlijks vindt er in een van de landen, lid van de EONS, een vergadering plaats waar alle aangesloten landen zijn vertegenwoordigd door hun contactpersonen. Het bestuur van de EONS legt daar verantwoording af over het voorgaande jaar en met elkaar wordt vooruit gekeken m.b.t. het te voeren beleid en de activiteiten die plaats gaan vinden in het komende jaar.

Visie 
Het met elkaar in geheel Europa realiseren van een krachtige oncologie verpleegkunde ten behoeve van kankerpatiënten in Europa.

Missie 
De missie van de EONS is het bevorderen van een gezondere toekomst voor mensen in Europa. Patiënten getroffen door kanker en hun gezinnen moeten kunnen profiteren van de zorg van goed opgeleide en bekwame oncologieverpleegkundigen.

Permanente deskundigheidsbevordering van oncologieverpleegkundigen staat hoog op de agenda. Door initiëring van klinische projecten, ondersteuning bij educatieve activiteiten (NOEP, Titan, Target) en verpleegkundig onderzoek probeert de EONS de kennis en vaardigheden van de oncologieverpleegkundigen in Europa te vergroten. Tevens streeft de EONS ernaar een netwerk te ontwikkelen, zodat de zichtbaarheid van de oncologieverpleegkunde wordt vergroot.

Via de website en haar nieuwsbrief verspreidt de EONS up-to-date informatie over actuele vraagstukken in de oncologische zorg en de voortgang van de EONS projecten. Door het organiseren van conferenties en initiatieven voor onderzoek (met inbegrip van subsidies en prijzen) probeert de EONS nieuwe ideeën en kennis voor de praktijk en het onderzoek te stimuleren.

De activiteiten van de EONS zijn gericht op empowerment van oncologieverpleegkundigen en om erkenning van de specialisatie van oncologieverpleegkunde binnen geheel Europa te bewerkstelligen.

Volg de EONS via Facebook en Twitter.

Wendy Oldenmenger, lid van V&VN Oncologie, is momenteel een van de bestuursleden van de EONS. Indien je vragen hebt over de EONS, mag je haar altijd benaderen (w.h.oldenmenger@erasmusmc.nl). 

flyer

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)