Tumor- en themawerkgroepen

Oncologie

V&VN Oncologie staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met kanker door het verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de oncologische zorg. De toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemend aantal kankerpatiënten in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg vraagt om een efficiënte taakverdeling in de multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten en een brede inzetbaarheid van verpleegkundige zorgprofessionals in het oncologisch werkveld.

Een tumor- of themawerkgroep bestaat uit verpleegkundigen die affiniteit hebben met een specifiek deskundigheidsgebied of thema binnen de oncologie waarbinnen zij zich volgens de missie van V&VN Oncologie inzetten voor excellente zorg. Het doel is het bundelen en verspreiden van kennis en ervaring binnen een specifiek deskundigheidsgebied of thema en het ontwikkelen, aanbieden en actualiseren van diensten of producten met betrekking tot een specifieke patiëntencategorie ten behoeve van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of andere zorgprofessionals werkzaam in het oncologisch vakgebied.

Tumorwerkgroep Gastro-Enterologie

De tumorwerkgroep Gastro-Enterologie (TWG-GE) bundelt en verspreidt kennis en ervaring over de gastro-enterologische oncologie. Doel: het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met gastro-enterologische maligniteiten door het aanbieden van diensten en producten voor ( oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten of andere zorgprofessionals werkzaam binnen de gastro-enterologische oncologie.

Tumorwerkgroep Gynaecologische Oncologie

De TWG Gynaecologische Oncologie is een landelijk communicatie platform voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (i.o) werkzaam binnen de zorgpaden gynaecologische oncologie. Doel is het professionaliseren en optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met gynaecologische (pre)maligniteiten door het ontwikkelen/ aanbieden/ actualiseren van diensten en producten voor (verpleegkundige) zorgprofessionals werkzaam binnen de gynaecologische oncologie.

Tumorwerkgroep Hematologie

De tumorwerkgroep (TWG) Hematologie is een landelijk netwerk voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen de hematologie.

Tumorwerkgroep Mamma Oncologie

De tumorwerkgroep mamma-oncologie is een landelijk communicatieplatform voor gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in het gehele zorgpad mammacarcinoom. Doelstelling: optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een mammacarcinoom. Bundelen en uitwisseling van kennis.

Turmorwerkgroep Neuro Oncologie

De toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemend aantal patiënten met een neuro-oncologische aandoening, in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg vraagt om een efficiënte taakverdeling in de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening en een brede inzetbaarheid van verpleegkundige zorgprofessionals in het neuro-oncologisch werkveld.

Themawerkgroep Psychosociale Zorg

De Psychosociale zorg speelt binnen de oncologie een grote rol. Onder psychosociale zorg verstaan we de continue, actieve begeleiding die kankerpatiënten en hun naasten helpt zowel tijdens de ziekte als in de periode daarna op psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk terrein zo optimaal mogelijk te leven. De zorg loopt van algemene basale steun naar gerichte, gespecialiseerde oncologische hulpverlening.

Tumorwerkgroep Pulmonale Oncologie

De tumorwerkgroep (TWG) Pulmonale Oncologie stimuleert en ondersteunt verpleegkundigen binnen het specialisme pulmonale oncologie. De doelstelling van de TWG Pulmonale Oncologie: - Optimaliseren van de kwaliteit van zorg. - Bundelen en uitwisselen van kennis en ervaring - Bevorderen van deskundigheid op het gebied van zorg rondom patiënten met een maligne longaandoening - Als communicatieplatform dienen voor verpleegkundigen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)