Meedenkers voor screeningsinstrument ‘Voeding en leefstijl jonge kinderen’

  • 23 maart 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

TNO gaat een screeningsinstrument ‘Voeding en leefstijl van jonge kinderen’ ontwikkelen (en valideren), een instrument dat eenvoudig in gebruik is en inzicht geeft in belangrijke voorspellers van een ongezonde leefstijl van jonge kinderen. TNO vraagt aan jeugdverpleegkundigen om mee te doen met een focusgroep hierover. Het onderwerp gezonde voeding en preventie overgewicht is niet nieuw voor ons. Het biedt een mooie kans om van ons te laten horen en tijdens de focusgroepen te vertellen wat we allemaal al doen en in welke vorm een screeningsinstrument aanvullend zou kunnen zijn voor ons werk. In een eerdere fase van het project is al aangegeven dat de JGZ vraaggericht werkt, veelal met gespreksinstrumenten zoals Samen Starten, SPARK of GIZ en Motiverende Gespreksvoering. Wat dat betreft zitten we niet te wachten op nog een “screeningslijst” erbij. Maar aangezien het instrument er sowieso komt, is meedenken om uiteindelijk iets te ontwikkelen wat ons werk daadwerkelijk ondersteunt en wat onze ouders met hun kinderen helpt m.b.t. een gezonde leefstijl is natuurlijk heel leuk! De doelgroep analyse vindt plaats in de periode juli 2021 en maart 2022. Voor degenen die meedoen zijn er vacatiegelden. Kijk hier naar een toelichting en voor de stand van zaken van dit project.

Meer informatie kun je bij vragen aan Kim Bischoff, k.bischoff@jgzalmere.nl

Aanmelden kan bij de fractie JGZ van de V&VN jeugd.mgz@V&VN.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)