Signaleren ongunstige leefstijl

  • 17 juni 2022
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen
Foto Kim Bischoff

FLY-Kids is een nieuw instrument dat ongunstige leefstijlgewoonten bij jonge kinderen signaleert, waardoor preventief vroegtijdig interventies kunnen worden ingezet om de risico’s van een ongezonde leefstijl, waaronder overgewicht te verminderen. Kim Bischoff, coördinator van het netwerk Verpleegkundig Specialisten in de JGZ, is vanuit V&VN vakgroep jeugd betrokken bij de uitwerking van het signaleringsinstrument. Ouders, maar ook collega’s jeugdverpleegkundigen en collega’s Verpleegkundig Specialisten hebben eraan meegewerkt. Kim Bischoff verwacht dat jeugdverpleegkundigen het instrument waarschijnlijk goed kunnen gebruiken (of integreren) op het consultatiebureau. De volgende stap is nu om de werkzaamheid van het instrument te testen in de praktijk. Daarvoor is Kim Bischoff samen met het Erasmus MC op zoek naar JGZ-locaties waar FLY-Kids getest kan worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC in samenwerking met onder andere NCJ, TNO, RIVM en het Voedingscentrum. De ontwikkeling van FLY-Kids is in opdracht van het ministerie van VWS en als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord.

FLY-Kids bestaat uit een vragenlijst met tien meerkeuze items die ouders/verzorgers van kinderen van 1 tot en met 3 jaar voorafgaand aan het consult bij de JGZ invullen. Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de JGZ, komt een onderzoeker van het projectteam naar de consultatiebureaus om ouders het instrument (op papier) voor het consult in te laten vullen. De ervaring tot nu toe laat zien dat het gebruik van FLY-Kids JGZ-professionals geen extra tijd kost tijdens het consult.

Wil je met je team voor een aantal weken aan deze praktijktest deel te nemen? Of wilt u overleggen over de mogelijkheden? Mail, bel of app naar onderzoeker Anne Krijger: j.j.a.krijger@erasmusmc.nl, 06-24612722.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)