Vakgroep Acute Zorg

De afdelingen V&VN Intensive Care, V&VN Medium Care, V&VN Ambulancezorg en V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging en de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) gaan meer samenwerken.

Het acute zorg cluster wil zorgen voor kwaliteitsverbetering binnen de keten voor de acute patiënt. Door verbeterinitiatieven in Nederland te initiëren en te realiseren, waarvoor zowel bestuurlijk als politiek draagvlak is. Dit willen wij doen samen met betrokken leden. In gezamenlijkheid is besloten dat we efficiënter gebruik willen maken van de beschikbare kennis van elke afdeling en dat we uiteindelijk als krachtig collectief willen opereren. Dit om bij te dragen aan de verbetering van belangrijke thema’s in de acute zorg en de profilering van acute zorgprofessionals in het zorglandschap.

De stuurgroep van het acute zorg cluster is vertegenwoordigd door een lid van elke afdeling en komt 4 keer per jaar bijeen.
Via de bestaande communicatiekanalen informeren we leden over de vorderingen en kunnen oproepen aan leden gedaan worden. Bijvoorbeeld voor deelname aan een werkgroep.

Het eerste thema waar het acute cluster zich op gaat richten is de kwaliteitsregistratie en benodigde deskundigheidsbevordering voor acute zorgprofessionals.

Heb je vragen over/ of wensen voor het acute cluster laat deze dan horen via het gebruikelijke contactadres van één van de deelnemende afdelingen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)