Vakblad V&VN Ambulancezorg

COLOFON

Het Vakblad V&VN Ambulancezorg is het officieel orgaan van de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg, is inbegrepen bij het lidmaatschap en verschijnt 4x per jaar.

Hoofdredacteur: Gerard Pijnenburg
Redactieteam: Gerard Pijnenburg en Thijs Gras
Vaste medewerkers: vakgroepen V&VN Ambulancezorg, afd. communicatie V&VN
De redactie is 24/7 bereikbaar via ambu@venvn.nl

Aanleveren kopij: voorwaarden en aanleverinstructies zie de pagina 'Aanleveren kopij'

Uitgever: Sdu Uitgevers: Roel W. Roos, Postbus 20025,
2500 EA Den Haag, e-mail: r.roos@sdu.nl

Bladmanagement:
drs. Karel Frijters, Postbus 20025,
2500 EA Den Haag, e-mail: k.frijters@sdu.nl

Abonnementen:
(Ere)leden V&VN Ambulancezorg: gratis. Opgave en adreswijziging leden: ledenservice@venvn.nl

Overig:
€ 40,00 / Buitenland € 50,00 (excl. 6 % BTW, inclusief verzendkosten).
Opgave en adreswijziging abonnement:
Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA
Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, e-mail: sdu@sdu.nl,
www.sdu.nl/catlogus/tsambu

Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht.

Opgave van advertenties
Voor opgave van advertenties, voor vragen over combinatiekortingen bij multimediaal adverteren en voor overig mediakeuzeadvies kunt u zich wenden tot:

I.S. Acquisitie
tel.: 06-237 003 23
E-mail: info@is-acquisitie.com
Internet: www.is-acquisitie.com

© Sdu Uitgevers 2015
Op al onze producten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie hiervoor onze website www.sdu.nl. Persoonsgegevens worden bewerkt voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst en om u van informatie te voorzien over Sdu Uitgevers bv en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk melden bij Sdu Klantenservice. Hoewel aan de totstandkoming van elke uitgave van het Vakblad V&VN Ambulancezorg de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

ISSN 2212 – 1714

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.