VAKBLADEN 2023

Vakblad 1 - 2023

Vakblad 2 - 2023

Vakblad 3 - 2023

Vakblad 4 - 2023 voorwoord

COLOFON

Het Vakblad V&VN Ambulancezorg is het officieel orgaan van de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg, is inbegrepen bij het lidmaatschap en verschijnt 4x per jaar.


Hoofdredacteur: Gerard Pijnenburg


Redactieteam: Gerard Pijnenburg en Thijs Gras
Vaste medewerkers: vakgroepen V&VN Ambulancezorg, afd. communicatie V&VN
De redactie is 24/7 bereikbaar via ambu@venvn.nl

Aanleveren kopij: voorwaarden en aanleverinstructies zie de pagina 'Aanleveren kopij'


Uitgever en bladmanagement: Sdu Uitgevers, Britt van de Langkruis


Abonnementen
Leden: Voor (ere-) leden van V&VN Ambulancezorg is het abonnement gratis.
Opgave en adreswijziging voor leden van V&VN Ambulancezorg: ledenservice@venvn.nl


Overig: Niet-leden van V&VN Ambulancezorg: Nederland € 54,- / Buitenland € 65,-
(excl. 9 % BTW, inclusief verzendkosten, prijspeil 2023).


Opgave en adreswijziging abonnement voor niet-leden van V&VN Ambulancezorg:
Sdu Klantenservice, Postbus 20025, 2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
e-mail: sdu@sdu.nl 

Voor opgave van advertenties, voor vragen over combinatiekortingen bij multimediaal adverteren en voor overig mediakeuzeadvies kunt u zich wenden tot:
Cross 
tel.: 010-7421020
E-mail: traffic@cross.nl

Klik hier voor informatie over adverteren op Ambulancezorg.

Aanleveren van advertentiemateriaal bij traffic@cross.nl o.v.v. Vakblad Ambulancezorg.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)