Deadlines V&VN Ambulancezorg 2022

De deadline is de datum waarop uiterlijk de eerste versie van het artikel + beeld/foto's/tabellen/grafieken moet zijn aangeleverd volgens de aanbevelingen en wensen zoals beschreven op de sub-pagina 'Aanleveren kopij'.


Vervolgens gaat de redactie het artikel redigeren en krijgt, indien nodig, de auteur het artikel retour met advies, vragen, opmerkingen en aanpassingen. Hierop kan de auteur weer reageren. Deze procedure wordt herhaald totdat zowel redactie als auteur zich kan vinden in een te publiceren definitieve versie.


Data deadlines 2022:
Vakblad #1: deadline dinsdag 1 februari 2022
Vakblad #2: deadline maandag 2 mei 2022
Vakblad #3: deadline maandag 1 augustus 2022
Vakblad #4: deadline maandag 1 november 2022

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!