Kwaliteit van zorg en vakinhoud!

Of het nu gaat om het aankaarten van agressie tegen hulpverleners, het organiseren van een congres voor onze beroepsgroep, als V&VN Ambulancezorg zorgen we ervoor dat jullie als beroepsgroep worden gehoord, dat er over ons vak wordt gepraat en dat jullie belangen worden behartigd. Zo zetten we ons samen in voor dat we de best mogelijke ambulancezorg leveren.

De ambulancezorg is de spil binnen de acute zorg. Op de meldkamer, op weg met de ambulance of tijdens de hulpverlening zelf. Van jou wordt voortdurend alertheid, creativiteit én passie gevraagd. Als V&VN Ambulancezorg zijn we de bindende factor tussen alle betrokkenen binnen ons mooie vak. Professionaliteit, patiënt- en servicegerichtheid, het nemen van initiatief en samenwerking staan daarbij centraal.

Wat we doen

Ben je lid van V&VN Ambulancezorg? Dan kun je sowieso altijd bij ons terecht voor informatie en advies. Daarnaast zetten we ons in voor het volgende:

 • We werken aan een aanscherping van de beroepsprofielen en het vernieuwen van de opleidingsstructuur.
 • We zetten ons in voor het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van onze inzet in de keten van acute zorg.
 • We onderhouden nauwe contacten met andere professionals in de acute zorg. Ook in het buitenland.
 • We houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via bij- en nascholing, themabijeenkomsten en ons eigen vakblad.

Onze visie

We staan als professionals binnen de ambulancezorg voor het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg in een steeds complexer preklinische zorglandschap. We streven daarbij een nauwe samenwerking na tussen (masteropgeleide) verpleegkundigen, ambulancechauffeurs en zorgprofessionals die laag- en middencomplexe zorg leveren. Verbondenheid, transparantie en respect voor elkaars werkzaamheden zijn hierbij het uitgangspunt. Zo zorgen we er samen voor dat elke patiënt de juiste zorg krijgt van de juiste zorgverlener. Nu en in de toekomst. De komende jaren richten we ons op de volgende speerpunten:

 1. Professionalisering van de ambulancezorgprofessionals. We dragen actief bij aan de professionalisering van het vak door de ontwikkeling van scholingen, congressen en symposia en (wetenschappelijk) onderzoek. Daarnaast werven we nieuwe leden en vergroten we de participatie binnen de diverse vakgroepen van V&VN Ambulancezorg.
 2. Kwaliteit van de zorgverlening bevorderen. We dragen bij aan het ontwikkelen van expertisegebieden, diverse richtlijnen en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Ambulancezorg.
 3. Vergroten zeggenschap van de ambulancezorgprofessional. We versterken de sleutelpositie van ambulancezorgprofessionals binnen het netwerk van de acute zorg. Dat doen we door namens onze met leden met één stem te spreken richting onze partners in de acute zorg keten en de politiek.

Onze missie

Als V&VN Ambulancezorg behartigen we de belangen van alle ambulancezorgprofessionals.  Verbinding en samenwerking met de verschillende professionals binnen de ambulancesector is daarbij ons uitgangspunt. Alleen zo kunnen we samen toewerken naar de verdere professionalisering van onze beroepsgroep. Daarnaast zetten we ons in voor het bevorderen en delen van kennis over ons vak. We werken daarin nauw samen met het V&VN Acute Zorg. We vertegenwoordigen ook onze leden binnen de sector. Bijvoorbeeld binnen onze samenwerking met de Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA). Zo oefenen we invloed uit op beslissingen die relevant zijn voor de sector, maar vooral voor de inhoud en uitvoering van ons vak. Zo zette we ons de afgelopen tijd in:

 • Reactie op Ministeriële regeling Ambulancezorg en Houtskoolschets Acute zorg
 • Bijgedragen aan reanimatie richtlijn 2021 (NRR)
 • Bijgedragen aan Kwaliteitskader Ambulancezorg (AZN)
 • Overleg met V&VN over toekomst samenwerking Acuut cluster V&VN
 • Meedenken over Kader pilot PA en VS ambulancezorg (AZN)

 

Geschiedenis

V&VN Ambulancezorg is een onafhankelijke beroepsorganisatie. We zijn niet gebonden aan werkgevers of vakbonden. Maar we werken wel samen met alle partijen binnen de keten van acute zorg: werkgevers, werknemers en andere bij de ambulancezorg betrokken organisaties en instanties. V&VN Ambulancezorg is ontstaan uit een fusie van verschillende beroepsverenigingen:

 

●      1959 | oprichting Vereniging van Chef/Hoofdverpleegkundigen (VCHV)

●      1982 | oprichting de Nederlandse Ambulance Vereniging (NAV)

●      2000 | fusie VCHV en NAV tot Beroeps Vereniging Ambulancezorg (BVA)

●      2006 | fusie BVA met Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

●      2007 | Omvorming tot V&VN Ambulancezorg

Met het ontstaan van de BVA in 2006 zijn voor het eerst alle beroepsgroepen in de ambulancesector samengebracht in één beroepsvereniging. Inmiddels heeft V&VN Ambulancezorg een volwaardige plaats verworven naast andere werknemers- en werkgeversorganisaties in de zorgsector.

Vragen

Heb je vragen over onze visie en missie of waar we ons voor inzetten? Of wil je informatie of advies? Mail dan naar ambu@venvn.nl of download ons meerjarenplan.

Bereikbaarheid V&VN

Klik op deze link voor de route, bereikbaarheid en parkeren.

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)