Acute Pijn Service (APS)

In veel ziekenhuizen is de postoperatieve zorg – en dan in het kader van verbetering van pijnbestrijding en ongemakken in de postoperatieve fase – verbeterd, door het instellen van de Acute Pijn Service. Deze service wordt meestal bemand door anesthesie/recovery verpleegkundigen of soms door een anesthesiemedewerker. Een anesthesioloog is als consulent direct beschikbaar. In 2016 heeft een werkgroep onder leiding van Prof. J.T.A. Knape (NVA) een profiel opgesteld voor de medewerker Acute Pijn Service. In deze werkgroep waren naast de NVA de NVAM, V&VN en de BRV vertegenwoordigd.

De Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft op basis van dit profiel een post-HBO-cursus van 7 dagen ontwikkeld voor de Medewerker Acute Pijn Service