Banner Postoperatieve Pijn Aangepast 1000Px
postoperatieve pijn

Doel

  • vraagbaak zijn t.a.v. vragen over acute (postoperatieve) pijn
  • het uitdragen van een goede organisatie rondom postoperatieve pijnbehandeling en acute pijn service
    netwerken
  • relevante vraagstukken uitwerken tav acute en postoperatieve pijn
  • leveren van afvaardiging tav relevante werkgroepen over acute en postoperatieve pijn

Werkgroepleden

Rianne van Boekel (vz)
Jacqueline van Dijk
Eric de Roode

Namens NVAM: Remco ter Riet, Linda van der Werken, Theo Stoel

Activiteiten 2023

Waar we onder meer aan zullen blijven werken is:

  • het verder ontwikkelen van een database betreffende de APS in                    Nederland
  • vinger aan de pols bij de cursus Acute pijn service medewerker
  • coördinatie en voorzitterschap multidisciplinaire werkgroep voor de aanpassing van de IGJ prestatie-indicator pijn na operatie naar veranderdoelen


Bij de NVAM is de Commissie Pijn inmiddels al enige tijd in de lucht. Gezien de grote overlap in onze doelstellingen en die van de Commissie Pijn is het plan om twee vergaderingen per jaar gezamenlijk te houden en verder intensief samen te werken.

Jaaroverzicht 2020

In verband met de COVID-19 crisis, de drukte hieromtrent in de ziekenhuizen en ziekte van leden van de SIG is het helaas niet gelukt om gezamenlijke meetings met NVAM commissie pijn te organiseren.

Desondanks hebben we niet stil gezeten.

Er is actieve input over de cursus acute pijn service medewerker richting de HAN gegaan, waardoor de cursus inmiddels van start is gegaan met een tweede groep. Op basis van de input van de cursisten en de SIG is het programma iets aangepast om nog beter aan te sluiten bij de vragen van het werkveld. Contactpersoon vanuit de HAN is Marion Giesberts: marion.giesberts@han.nl

De SIG is ook betrokken bij de Basisset Medisch specialistische zorg van de Inspectie (IGJ en verantwoordelijk voor de tekst ten aanzien van “Ziekenhuisbreed pijnmanagement”: klik hier 

In overleg met IGJ is de prestatie-indicator “Ziekenhuisbreed pijnmanagement” aangepast naar drie nieuwe indicatoren door de multidisciplinaire werkgroep onder leiding van Rianne van Boekel als voorzitter. De ontwikkeling maatschappelijk is echter na overleg met NVZ en NFU, V&VN en FMS om veranderdoelen na te streven in kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Zodoende heeft de werkgroep de nieuw ontwikkelde indicatoren omgezet naar veranderdoelen. De indicatoren kunnen nog wel gebruikt worden, echter is dit een keuze van het ziekenhuis om dat te doen. De werkgroep blijft hierover ook de komende jaren over in gesprek met IGJ.

Verder heeft de werkgroep input geleverd voor de evaluatie van het verslagjaar 2020 in “Het resultaat telt”: klik hier

Als laatste heeft de werkgroep input geleverd om te komen tot de update van de richtlijn Postoperatieve pijn. De opdracht daartoe is inmiddels verstrekt, een werkgroep is samengesteld met onze voorzitter Rianne van Boekel en bestuurslid Juanita Cheuk-Alam als leden.

Wil je meer weten? Heb je informatie? Wil je meedoen met deze SIG? Stuur dan een e-mail.

ik wil meer weten

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)