Over ons

V&VN Longverpleegkundigen staat voor kwalitatief hoogstaande verpleegkundige zorg voor patiënten met een chronische longziekte en/of –aandoening en is coördinatiepunt, belangenbehartiger én spreekbuis voor alle longverpleegkundigen in Nederland. V&VN Longverpleegkundigen bundelt de belangen en kennis van ruim 500 longverpleegkundigen in de gehele keten van de longzorg.

V&VN Longverpleegkundigen wil de kwaliteit van de longverpleegkundige beroepsuitoefening optimaliseren en de professionele longverpleegkundige zorg bevorderen en verder ontwikkelen. Tevens wil V&VN Longverpleegkundigen de positionering en profilering van longverpleegkundigen binnen de longzorg in Nederland versterken. Om dit te bereiken zet V&VN Longverpleegkundigen zich in voor professionele belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking, deskundigheidsbevordering van haar leden en een goede samenwerking met de andere beroepsgroepen in de longzorg.

Onze doelen 

  • Het nastreven van een voortdurend hoge kwaliteit van de verpleegkundige beroepsuitoefening ten behoeve van longverpleegkunde
  • Het ontwikkelen en bevorderen van de longverpleegkunde in de meest ruime zin
  • Het bevorderen van de onderlinge gedachtewisseling en de samenwerking tussen verpleegkundigen en andere beroepsgroepen werkzaam in de zorg voor de longpatiënt, professionele belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking, deskundigheidsbevordering van haar leden.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden: Arjan Wittkampf (voorzitter), Alma van Schie (penningmeester), Iris Huisman en Beja de Gries.

Geschiedenis

De vereniging is in 1991 opgericht en bundelt belangen en kennis van circa 400 (2023) longverpleegkundigen die zowel intramuraal, extramuraal als transmuraal actief zijn in de zorg en begeleiding van patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen. Per 1 januari 2007 is de Nederlandse Vereniging voor Longverpleegkundigen (NVL) gefuseerd met V&VN en voert sindsdien de naam V&VN Longverpleegkundigen.

Regionale netwerken

Hier vind je informatie over de verschillende regionale netwerken die onder V&VN afdeling Longverpleegkundigen vallen. Via de genoemde contactpersonen kun je informatie over het betreffende netwerk krijgen.

  • Limburg
  • Midden Nederland
  • Noord-Holland en Amsterdam
  • Noord Nederland
  • Oost-Brabant
  • Oost Nederland
  • Zuid-Holland

Taakgroepen

Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld in verschillende taakgroepen waar actieve leden aan deelnemen. We zijn altijd op zoek naar actieve leden die willen participeren in de taakgroepen! Voor meer informatie klik op een van taakgroepen in het menu.

Deskundigheidsgebied Longverpleegkunde

Lees meer over het Deskundigheidsgebied Longverpleegkunde.

Inspiratie

Inspiratie is het vakblad van V&VN Longverpleegkundigen. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Wil jij Inspiratie ook ontvangen? Word dan lid van V&VN Longverpleegkundigen. Lees meer.

Sponsormogelijkheden

Scholingen, symposia en evenementen van V&VN Longverpleegkundigen worden gesponsord door verschillende organisaties. Bent u ook geïnteresseerd in het sponsoren van V&VN Longverpleegkundigen? Neem dan contact op met Margreet van Roest van MOrganiseren via info@morganiseren.nl.

Ook adverteren in ons vakblad Inspiratie is een mogelijkheid. Hiermee levert u meteen een belangrijke bijdrage aan het kunnen realiseren van een vakblad voor onze leden. Meer informatie kunt u opvragen via long@venvn.nl.

Handige links

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)