Doelstelling taak-/werkgroep

De taakgroep heeft als algemeen doel de bekendheid en deskundigheid van de ILD-verpleegkundige (Interstitial Lung Diseases) te bevorderen om professionele en kwalitatieve zorg te kunnen leveren aan de patiënt met een (zeldzame) interstitiële longziekte.

De taakgroep wil een platform neerzetten voor ILD-verpleegkundigen. Daarnaast wil de taakgroep zich inzetten voor het ontwikkelen van zorgpaden voor longfibrose en sarcoïdose en voor het formuleren van een uniform landelijk visiedocument ILD-verpleegkundig consulenten.

Doelgroep
Ervaren longverpleegkundigen met als aandachtsgebied interstitiële longziekten.
Verpleegkundig specialisten met als aandachtsgebied ILD.
ILD verpleegkundigen werkzaam in gespecialiseerde centra.

Bestuur
Nelleke Tak- van Jaarsveld (verpleegkundig specialist ILD, Erasmus MC): ild.longziekten@erasmusmc.nl
Ingrid Wegman (verpleegkundig specialist Longgeneeskunde in het OLVG): ILDzorg@olvg.nl
Sebastiaan Wendt (verpleegkundig consulent ILD, St. Antoniusziekenhuis): ild.verpleegkundigen@antoniusziekenhuis.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)