Passende zorg is de aanpak om de zorg in Nederland voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Passende zorg moet ervoor zorgen dat iedereen de zorg kan blijven krijgen die nodig is

De expertkring Passende zorg is begin 2022 gestart als de expertkring Zorgtechnologie. Het is een kleine groep gemotiveerde wijkverpleegkundigen, die begin 2024 de naam van de groep gewijzigd heeft naar Passende zorg, omdat dit beter weergeeft met welke onderwerpen de groep zich bezighoudt.  
 
Inzet van passende zorg is een ontwikkeling die we niet kunnen negeren en die noodzakelijk is om toe te passen in de wijkverpleging. We zijn ons er echter ook van bewust dat we hier nog veel stappen in moeten zetten. De komende periode willen we een aantal onderwerpen onderzoeken en uitwerken die te maken hebben met de inzet van passende zorg. We streven er daarbij naar iets te ontwikkelen waarmee we onze collega’s in het land kunnen ondersteunen.  
 
Inzet van zorgtechnologie blijft een belangrijk onderwerp binnen onze expertkring. De inzet van zorgtechnologie zal de frequentie van, en de vorm van de bezoeken bij mensen thuis beïnvloeden. Het zal ertoe leiden dat wijkverpleegkundigen minder bij de mensen thuis hoeven komen, en dat cliënten meer zelfstandigheid, vrijheid en autonomie krijgen. 
 
Alle expertkringleden zijn geïnteresseerd in de ontwikkelingen op het gebied van passende zorg en de toepassingen hiervan in de wijkverpleging. Wij volgen landelijke en regionale ontwikkelingen en houden elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dorp en stad.  
 
Als lid van de expertkring zet je je in om ontwikkelingen rondom passende zorg in jouw werkgebied te delen met wijkverpleegkundigen uit het hele land. Hierbij hebben we ook aandacht voor groepen in de samenleving met beperkte (digitale)vaardigheden en weinig kennis. 
 
Wij komen vier keer per jaar online bij elkaar. In het najaar is er een gezamenlijke bijeenkomst van alle expertkringen. 

Wil je meer informatie over deze expertkring, stuur dan een mail naar: wijkverpleegkundigen@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)