Bijdragen aan een gezonde samenleving

De afdeling M&G zet zich in voor de gezondheid van de bevolking in Nederland. Iedere vakgroep heeft daarin een eigen aandeel. We richten ons in het bijzonder op maatschappelijke ongelijkheid die de gelijke kans op gezondheid belemmeringen. Aan het model van ZZ naar GG hebben we daarom MM toegevoegd. We beperken ons niet tot Ziekte en Zorg (ZZ) en Gezondheid en Gedrag (GG). We kijken breed naar het gedrag van de mens in de maatschappij, dus hebben we Mens en Maatschappij (MM) toegevoegd en spreken we voortaan over Van ZZ via GG naar MM. Daarin gaan we uit van een holistisch mensbeeld, het Balansmodel van Bakker, medisch-biologisch model, model van Lalonde, het model van positieve gezondheid.

De vierjaarlijkse preventiecyclus is leidend voor onze activiteiten. De cyclus bestaat uit: VTV toekomstverkenningen, landelijke preventienota, gemeentelijke preventienota’s.

Ook gebruiken we het Triple Aim concept en leveren een bijdrage aan een algemeen maatschappelijk belang, namelijk:

  1. De gezondheid van de Nederlandse bevolking verbeteren.
  2. De kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg verhogen.
  3. Vermijdbare kosten binnen maar ook buiten de gezondheidszorg terugdringen.

De afdeling M&G maakt zich dus sterk voor een goede gezondheid voor Nederland voor alle Nederlanders, met een gezondheidszorg die duurzaam en betaalbaar is.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)