Jeugdverpleegkundigen en OGZ verpleegkundigen zetten zich in voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking: voor het gezond geboren worden, gezond en veilig opgroeien, gezond en veilig leven, wonen en werken en gezond en veilig oud worden. Iedere vakgroep heeft daarin een eigen aandeel. We richten ons op de gehele bevolking en in het bijzonder op maatschappelijke problemen die de gezondheid belemmeringen, zoals laaggeletterdheid, huiselijk geweld, armoede, verslaving, roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik. Mensen met geringe gezondheidsvaardigheden (lage SES) hebben een groter risico op een opstapeling van deze gezondheidsbedreigingen.

De vier jaarlijkse preventiecyclus is leidend voor ons werk (VTV toekomstverkenningen, landelijke preventienota, gemeentelijke preventienota’s). Kabinet Rutte 3 regeert met landelijke akkoorden, staatssecretaris Blokhuis sloot dan ook nog eens extra een preventieakkoord. Actiepunten zijn een gezonde wijk, kindvriendelijke wijk, dementievriendelijke wijk, kansrijke start, gezonde school, rookvrije generatie.

Jeugdverpleegkundigen en OGZ verpleegkundigen gebruiken verschillende modellen, zoals een holistisch mensbeeld, Balansmodel van Bakker, medisch-biologisch model, model van Lalonde, het model van positieve gezondheid. Aan het model van ZZ naar GG hebben we MM toegevoegd. Want we beperken ons niet tot Ziekte en Zorg (ZZ) en Gezondheid en Gedrag (GG). We kijken breed naar het gedrag van de mens in de maatschappij, dus is ook Mens en Maatschappij (MM) relevant. We gebruiken dan ook samengevat: Van ZZ via GG naar MM.

Ook gebruiken we het Triple Aim concept en leveren een bijdrage aan een algemeen maatschappelijk belang, namelijk:

1. De gezondheid van de Nederlandse bevolking verbeteren.

2. De kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg verhogen.

3. Vermijdbare kosten binnen maar ook buiten de gezondheidszorg terugdringen.

De afdeling M&G maakt zich dus sterk voor een goede gezondheid voor Nederland/ voor alle Nederlanders, met een gezondheidszorg die duurzaam en betaalbaar is.

De vakgroepen jeugdverpleegkundigen en OGZ verpleegkundigen dragen daar allemaal vanuit hun eigen werkgebied aan bij en samen kunnen de vakgroepen elkaar daarin wederzijds versterken.

• De vakgroep jeugdverpleegkundigen staat voor het gezond en veilig geboren worden, opgroeien van alle kinderen in Nederland, zodat die hun talenten naar vermogen zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en opgroeien tot actief participerende burgers.

• De vakgroep infectieziektenbestrijding staat voor bescherming tegen gezondheid van de bevolking tegen oude en nieuwe infectieziekten.

• De vakgroep seksuele gezondheid staat voor prettige en respectvolle manier van seksueel met elkaar omgaan en bescherming van seksueel overdraagbare ziektes en andere risico’s.

  • De vakgroep tuberculosebestrijding staat voor bescherming van de bevolking tegen tuberkelbacillen en opsporen van bron- en contact gegevens.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)