Doelstelling van de taakgroep

Het bevorderen van de kwaliteit, de continuïteit en de eenduidigheid (consensus) van de specialistisch verpleegkundige zorg voor kinderen met astma/luchtwegklachten en hun ouders.   

Doelgroep

Kinderlongverpleegkundigen die zowel intra- als extramuraal werken in de longzorg met kinderen met astma en/of luchtwegklachten. 

Bestuur/contactpersoon

Voorzitter: Linda Eijking
Secretaris: Truus vd Goot 

Contact via:
taakgroepklv@gmail.com 

Activiteiten

De taakgroep vergadert 3x per jaar op de eerste vrijdag in februari, juni en oktober in Amersfoort.  Jaarlijks wordt in maart een symposium georganiseerd.  Aanmelden Kinderlongsymposium kan via scholingklv@outlook.com  

Opleiding Kinderlongverpleegkundige 

Er is momenteel geen specifieke opleiding 'kinderlongverpleegkunde'. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)