Verdiepen & verbreden

Agressie van zorgvragers en hun naasten tegen zorgverleners
V&VN veroordeelt elke vorm van agressie ten opzichte van verpleegkundigen en verzorgenden en zet zich in tegen agressie in de zorg. Lees meer

Agressie van zorgvragers en hun naasten in huiselijke kring 
De V&VN Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in hun aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld. Lees meer

Agressie van zorgverleners tegen zorgvragers
Veel zorgverleners en vrijwilligers met betrokkenheid en deskundigheid bieden goede zorg, begeleiding en behandeling bieden. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag en mishandeling van zorgvragers door zorgverleners en vrijwilligers ook voor. Lees meer