Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

© Marcel Jurian de Jong (ANP)

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn van levensbelang. Gelet op de grote risico’s voor jezelf, je collega’s, je patiënten en je naasten, is het cruciaal om altijd met voldoende bescherming te werken. Ook bij schaarste van beschermingsmiddelen is het van belang om hier niet van af te wijken. Daar zijn de risico’s voor zorgverleners en patiënten te groot voor.    

Op deze pagina vind je actuele informatie over wanneer je welke beschermingsmiddelen gebruikt, tips en video's over hoe en waarom je ze gebruikt en wat de richtlijnen zijn. De pagina wordt steeds aangevuld met de laatste informatie.   

Wanneer is welke PBM nodig?

Wil je weten welk beschermingsmiddelen je nodig hebt voor een bepaalde handeling? VWS zette het op een rij, met tips over hoe je het gebruikt.  

Wijziging 26-4-2020: Bij punt 2 én 3 draag je altijd een masker, tenzij je op meer dan 1,5 meter afstand blijft (wat in de praktijk zelden voorkomt). 

Wijziging 8-5-2020: Toevoeging gebruik van isolatiekleding, oogbescherming en handschoenen per handeling. Met de daarbij behorende richtlijnen voor gebruik.

Bekijk het schema

Handreiking gebruik beschermende middelen

Bij patiënten of cliënten met corona(verdenking) gebruik je altijd persoonlijke beschermende middelen (PBM). Maar ook als patiënten of cliënten geen duidelijke klachten hebben, kan in bepaalde gevallen bescherming nodig zijn. De RIVM-richtlijn Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis is aangepast. Deze biedt verpleegkundigen en verzorgenden nu de ruimte om in specifieke zorgsituaties op basis van hun professionele inzichten en ervaring PBM te gebruiken. V&VN biedt een handreiking die je kan helpen om in te schatten of PBM nodig is.

Lees meer

Video: Jaap van Dissel van RIVM over het coronavirus en besmettingsgevaar

Hoe verspreidt het coronavirus zich? Hoe zit het met besmettelijkheid als patiënten nog geen symptomen vertonen? Zijn de symptomen altijd goed te herkennen bij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking? Is er besmettingsgevaar tijdens het wisselen van beddengoed bij cliënten? RIVM-directeur Jaap van Dissel geeft antwoord op deze vragen.

Altijd voldoende bescherming

Verpleegkundigen en verzorgenden staan voor een onmogelijke keuze als er geen beschermende middelen zijn. Deze flowchart en handreiking kunnen je ondersteunen bij jouw besluit om geen zorg te verlenen bij tekorten aan beschermingsmiddelen. Je mag nooit worden gedwongen om met onvoldoende bescherming te werken. V&VN adviseert met klem om pas te gaan werken als je voldoende beschermd bent.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.