Voorbereiden op fase 3: code zwart

Verpleegkundige in het ziekenhuis met FFP2-masker
Foto © Robin Utrecht (ANP)

Een coronagolf leidt mogelijk tot crisisfase 3 (“code zwart”): een zeer ernstige verstoring van de gezondheidszorg. Dan kun je als zorgverlener voor ingewikkelde keuzes worden gesteld. Hoe bepaal je welke zorg je wel en niet verleent? Om je hiermee te helpen heeft V&VN per zorgsector afwegingskaders gemaakt voor de verzorgende en verpleegkundige praktijk. Deze maken deel uit van de sectorplannen die de samenwerkende brancheorganisaties en beroepsverenigingen hebben opgesteld.

V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “Ons land heeft nu te maken met de extreem besmettelijke deltavariant van het coronavirus. Vele malen besmettelijker dan het oorspronkelijke virus. We moeten er ernstig rekening mee houden dat deze golf veel zwaarder is voor ons allemaal en een enorme impact heeft op de manier waarop we zorg moeten verlenen. De zorg in fase 3 is vooral gericht op het voorkomen van onherstelbare schade, op overleven en op het verlenen van zo goed mogelijke palliatieve zorg. Het is ontzettend belangrijk dat wij ons hier zeer goed op voorbereiden.”

V&VN heeft zes afwegingskaders gemaakt: voor het verpleeghuis, de wijkverpleging, het ziekenhuis, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de ambulante ggz en de acute klinische ggz. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel om je te ondersteunen bij het maken van keuzes en je voor te bereiden op de crisisfase. De afwegingskaders zijn opgenomen in sectorplannen, waarvan ook de afwegingskaders van de andere betrokken beroepen deel uitmaken.

Uitleg

De afwegingskaders geven inzicht in de mogelijke stappen en keuzes die kunnen worden gemaakt bij de 3 verschillende fases.

  • In fase 1 is de situatie normaal en beheersbaar. Beslissingen worden lokaal genomen. Je werkt zoveel mogelijk volgens de in normale situaties geldende richtlijnen en protocollen.

  • In fase 2 is de situatie kritiek. De beslissingen worden niet meer lokaal genomen, maar regionaal. In deze fase werk je al met aangepaste afspraken over werken volgens protocollen en richtlijnen.

  • In fase 3 (of “code zwart”) is het crisis, een noodsituatie. De overgang van fase 2 naar fase 3 wordt op landelijk niveau uitgeroepen door het ministerie van VWS. Je wordt hierover geïnformeerd door je werkgever. In deze fase kun je geen zorg meer verlenen volgens de geldende normen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid.

De afwegingskaders zijn gemaakt om je te ondersteunen bij het maken van keuzes in zorgverlening tijdens de coronacrisis.

  • Je gebruikt een afwegingskader uitsluitend tijdens de coronacrisis. Je zet het niet in op een ander moment voor het maken van keuzes in zorgverlening.

  • Een afwegingskader is geen blauwdruk. Het schrijft niet voor welke zorg wel of niet moet worden uitgevoerd, maar helpt je bij het maken van keuzes tijdens de verschillende fases van de crisis. De keuzes die gemaakt worden zijn altijd afhankelijk van de patiënt, het specialisme en de zorgcontext.

  • Gebruik een afwegingskader nooit zelfstandig, maar ga hierover in gesprek met collega’s, leidinggevende, regiebehandelaar, behandelend arts en andere belanghebbenden in de organisatie. Maak gezamenlijk keuzes, betrek de patiënt en diens naasten bij het maken van de keuzes en stel ze op de hoogte. Spreek af wie eindverantwoordelijk is en leg de keuzes altijd vast in het dossier van de patiënt. Maak afspraken over monitoring en evaluatie zodat eventuele complicaties vroegtijdig gesignaleerd worden.
palliatieve zorg corona istock
  • V&VN Algemeen

Veelgestelde vragen fase 3

De derde coronagolf leidt in het voorjaar mogelijk tot crisisfase 3 (“code zwart”): een zeer ernstige verstoring van de gezondheidszorg. Heb je vragen? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)