Wet- en regelgeving

Banner Thema Wetenregelgeving
Wet BIG Thema
  • V&VN Algemeen

Toekomstbestendige Wet BIG

Voorbehouden handelingen, deskundigheidsbevordering en tuchtrecht: deze drie onderwerpen staan centraal in de nieuwe ontwikkelingen voor de Wet BIG. Het ministerie van VWS onderzoekt hoe de wet toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Het is belangrijk dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten meepraten over deze ontwikkelingen in de wet. V&VN denkt daarom samen met andere beroepsverenigingen, de Nederlandse Patiëntenfederatie en de werkgevers mee.

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben te maken met uiteenlopende wetgeving. We hebben de relevante wet- en regelgeving op een rij gezet. De belangrijkste wet voor de beroepsuitoefening is de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), die zorgt dat de kwaliteit hoog is en blijft. In de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst) staan de rechten en plichten van cliënten/patiënten die zorg krijgen.

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten werken in de zorg onder verschillende wetten: Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet.

In de omgang met patiënten en voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg komen zorgverleners de volgende wetten tegen: Wzd (Wet zorg en dwang) en de WvGGZ (Wet verplichte GGZ).

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Ook als je als zelfstandige zorg aanbiedt heb je per 1 januari 2016 te maken met de Wet.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)