Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november zijn er Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De oproep van V&VN aan het nieuwe kabinet is een eenvoudigere en menselijkere gezondheidszorg.

Direct naar:
> Nieuws
> Manifest V&VN

Verzorgende En Verpleegkundige In Gang Met Telefoon
Manifest V&VN 2023 Het Draait Om De Gezondheidszorg

Manifest

Nederland wordt snel ouder. De beroepsbevolking krimpt en steeds meer mensen hebben zorg nodig of kampen met eenzaamheid. Niet alleen de zorgbehoefte, maar ook de complexiteit van de zorgvraag stijgt snel. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen. Dit is de meest urgente opdracht voor het nieuwe kabinet. Zorg dat er altijd plek is voor de kwetsbaarste mensen Maak de gezondheidszorg eenvoudiger en menselijker Investeer in zorgverleners Maak Nederland gezonder en zorgzamer.

1. Zorg dat er altijd plek is voor de kwetsbaarste mensen
2. Maak de gezondheidszorg eenvoudiger en menselijker
3. Investeer in zorgverleners
4. Maak Nederland gezonder en zorgzamer

Manifest V&VN Standpunt 1 Investeer In Een Krachtige Eerstelijnszorg
1. Zorg dat er altijd plek is voor de kwetsbaarste mensen
 • Investeer in een krachtige eerstelijnszorg. Schaf marktwerking in de eerste lijn af en bevorder samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, huisartsen en apothekers, en met de gemeente.

 • Investeer in verpleeghuisplekken, geclusterde woonzorgvormen, palliatieve zorg en voldoende opname- en behandelcapaciteit in de ggz.

 • Bevorder geriatrische kennis in het ziekenhuis. Neem belemmeringen weg voor transmurale samenwerking. Volg daarbij het pad van de patiënt.

Manifest V&VN Standpunt 2 Maak De Gezondheidszorg Eenvoudiger En Menselijker
2. Maak de gezondheidszorg eenvoudiger en menselijker
 • Zorg is mensenwerk. Geef zorgverleners de leiding terug in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zijn aanjagers van de veranderingen die nodig zijn in de zorg. Laat managers een stap terug doen; zij hebben een ondersteunende rol. Bevorder dit via wetgeving en financieringsvoorwaarden.

 • Stop met de controledrang en het eindeloos binnenhalen van consultants die steeds weer plannen maken voor hetzelfde. Er moet meer worden gewerkt in de zorg en minder aan de zorg.

 • Maak vertrouwen in burgers en professionals weer het uitgangspunt in de zorg. Handhaaf alleen registraties die primair zijn gericht op goede patiëntenzorg. Versimpel registraties voor het afrekenen van zorg. Schaf zinloze registraties af. Maak gegevensuitwisseling digitaal en veel makkelijker. Dit leidt in vier jaar tijd tot een halvering van de registratielast.

Manifest V&VN Standpunt 3 Investeer In Zorgverleners
3. Investeer in zorgverleners
 • Behoud: investeer in verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (SER-rapport “Aan de slag voor de zorg”). Zorg voor uitdagend werk en doorgroeimogelijkheden en voorkom het opknippen in taken. Geef hoge prioriteit aan de opsporing en bestrijding van agressie tegen zorgverleners.

 • Instroom: investeer in opleidingsplekken voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Schaf les- en collegegeld voor zorgopleidingen af. Investeer in de begeleiding en vergoeding van stages.

 • Investeer in verpleegkundige kennis (Integraal Zorgakkoord).

Manifest V&VN Standpunt 4 Maak Nederland Gezonder En Zorgzamer
4. Maak Nederland gezonder en zorgzamer
 • Bevorder gezondheid en dring gezondheidsverschillen terug. Maak afspraken voor de lange termijn (twintig jaar) om preventie duurzaam te bevorderen en wettelijk te verankeren. Voor de korte termijn (vier jaar): verdubbel jaarlijks het preventiebudget van gemeenten en zorgverzekeraars. Maak zorgverleners leidend in de totstandkoming van de lokale en regionale gezondheidsplannen.

 • Bevorder het tijdige gesprek over kwaliteit van leven en de laatste levensfase, zodat beter kan worden bepaald welke zorg mensen kunnen en willen krijgen (proactieve zorgplanning). Zorgverleners dienen hier gefinancierde tijd voor te krijgen.

 • Stimuleer de wettelijke en financiële ondersteuning van mantelzorgers. Ons land vergrijst. Het aantal kwetsbare mensen groeit sterk. Hierdoor verandert onze maatschappij ingrijpend. Het is belangrijk dat Nederland als geheel zich hier veel beter op voorbereidt.

Contact

Tweede Kamerverkiezingen 2023 info