Ethiek

Banner Thema Ethiek

Ethiek in onlosmakelijk verbonden aan het beroep van verzorgenden, verpleegkundigen, en verpleegkundig specialisten. Je bent dag in dag uit bezig om het goede te doen voor de mensen voor wie je zorgt. Maar wat dat goede is, dat is lang niet altijd even duidelijk. Als jij je bezighoudt met deze vraag, dan ben je bezig met ethiek!  
Om je te ondersteunen bij ethiek in je vak is deze themapagina Ethiek gelanceerd. Deze pagina is vol in ontwikkeling, we zullen de komende periode steeds meer toevoegen. Zoals een ethisch woordenboek, publicaties en casuïstiek.  


Mis je iets op de website of wil je iets bijdragen? Laat het ons weten.  


Bestuurscommissie Ethiek 
Wist je dat V&VN ook een eigen Bestuurscommissie Ethiek heeft? In de commissie zitten verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en ethici. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei ethische thema die spelen in de praktijk. 

Meer weten over bestuurscommissies?