Bestuurscommissies

Ethiek

De Commissie Ethiek adviseert het V&VN-bestuur over ethische zaken waarmee verpleegkundigen en verzorgenden bij de uitoefening van hun beroep worden geconfronteerd.
De commissie heeft vanuit die functie een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van standpunten, notities en publicaties van V&VN. Voorbeelden zijn:

  • de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden
  • brochures van V&VN in de HOE-serie (zie Publicaties)
  • standpunten van V&VN
  • notities van V&VN
  • artikelen over ethiek en dilemma's

Onderwijs

De Commissie Onderwijs heeft tot taak het bestuur van V&VN gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te voeren verenigingsbeleid op het terrein van onderwijs en opleiding. Daarnaast vertegenwoordigt de commissie dan wel één of meer van haar leden, op verzoek van het bestuur, V&VN bij congressen, externe overlegsituaties, begeleidingscommissies of lobbytrajecten of biedt de commissie ondersteuning aan het V&VN bestuur bij deelname hieraan. De commissie is eind 2015 van start gegaan.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)