Vastleggen en overdragen

Banner Thema Vastleggen en overdragen

Als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist verzamel je dag in dag uit gegevens. Deze gegevens moeten worden vastgelegd, overgedragen aan collega’s of gedeeld met de patiënt. Hoewel het uitwisselen van deze gegevens ontzettend belangrijk is voor goede zorg, verloopt dit proces helaas lang nog niet altijd soepel.

Het uitwisselen van patiëntgegevens bestaat uit grofweg drie stappen: vastleggen (1), overdragen aan collega’s (2) en delen met de patiënt (3). Om dit proces goed te laten verlopen, is het belangrijk dat de gegevens voor iedereen te begrijpen en te hergebruiken zijn.

V&VN werkt aan oplossingen om de uitwisseling van gegevens soepeler te laten verlopen. Denk jij mee? Op onderstaande pagina’s lees je meer over de verschillende stappen van het proces van gegevensuitwisseling, welke acties V&VN allemaal onderneemt én wat jij zelf kunt doen om deze stappen soepeler te laten verlopen.

Wijkverpleging_verpleegkundige_computer
  • V&VN Algemeen

Het vastleggen van patiëntgegevens

Hoe moeten gegevens worden vastgelegd om gegevensuitwisseling soepeler te laten verlopen?

✓  Wat is het?
✓ 
Wat doet V&VN?
  Wat kun jij doen?

Ziekenhuis_verpleegkundige_computer
  • V&VN Algemeen

Het overdragen van patiëntgegevens

Meer over de overdracht van patiëntgegevens en de eOverdracht.

✓  Wat is het?
✓ 
Wat doet V&VN?
  Wat kun jij doen?

Ziekenhuis_verpleegkundige_patiënt
  • V&VN Algemeen

Het delen van gegevens met de patiënt

Welke stappen moeten worden gezet om gegevensuitwisseling met de patiënt makkelijker te maken?

✓  Wat is het?
✓ 
Wat doet V&VN?
  Wat kun jij doen?

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!