You are here:

Richtlijnen: waarom zijn ze handig en wat doet V&VN?

Richtlijnen helpen bij knelpunten waar jij in jouw werk mee te maken krijgt. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis. En minstens zo belangrijk: op ervaringen en expertise uit de praktijk. En natuurlijk op ervaringen van zorgvragers. Richtlijnen helpen jou om keuzes te maken voor de juiste zorg. Ze zijn, kortom, bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Richtlijnen worden ontwikkeld vóór en dóór professionals. V&VN heeft een coördinerende rol. Bij het ontwikkelen van richtlijnen. Maar ook bij het zorgen dat richtlijnen worden toegepast ("implementatie").

Ook jij kunt een bijdrage leveren! Wij zijn regelmatig op zoek naar verpleegkundigen en verzorgenden die willen meehelpen. Ben je geïnteresseerd? Houd dan de website en nieuwsbrieven in de gaten.

170410 Mv Venvn Bernhoven T0I4027

Corona richtlijnen per sector

In het hele land hebben verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten direct of indirect met het coronavirus (COVID-19) te maken. Op deze pagina vind je al onze publicaties en activiteiten omtrent het virus.

Dien jouw voorstel of idee in!

Heb je een goed idee voor een nieuwe richtlijn of ander soort product? Of een voorstel om verpleegkundigen en verzorgenden te helpen een richtlijn in de praktijk te gebruiken? 
Laat het ons weten! Het onderwerp moet betrekking hebben op het verpleegkundig en verzorgend handelen in de wijk.

SKILZ van start met ontwikkeling kwaliteitstandaarden langdurige zorg

De Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is een samenwerkingsverband tussen Verenso (specialisten ouderengeneeskunde), NVAVG (artsen verstandelijk gehandicapten) en V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden).


SKILZ werkt aan het continu en structureel verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg. Na een periode van opbouw van de organisatie, is SKILZ inmiddels gestart met de ontwikkeling van een aantal kwaliteitsstandaarden en gaan ze aan de slag met een doorontwikkel- en onderzoeksagenda. 

Lees meer over de start van SKILZ

Programmeringsstudie: resultaten tot nu toe

De doelstelling van de programmeringsstudie is om tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022 Wijkverpleging te komen. Hiervoor worden behoeften opgehaald uit het veld en wordt ook gekeken naar bestaande kennis over kwaliteitsstandaarden.

De studie bestaat uit vier werkpakketten, waarvan werkpakketten 1 en 2 inmiddels zijn afgerond. 

Lees hier het artikel en rapport van de HU  over werkpakket 1

Lees hier het artikel en rapport van het NIVEL over werkpakket 2

Lees hier meer over de programmeringsstudie

Contactgegevens Programmabureau Kwaliteitsstandaarden

Images
Team programmabureau kwaliteitsstandaarden Voor vragen of opmerkingen (030) 291 9050 programmabureauks@venvn.nl
Images
Secretariaat Voor het maken van een afspraak (030) 291 9050 secretariaat@venvn.nl