You are here:

Richtlijnen: waarom zijn ze handig en wat doet V&VN?

Richtlijnen helpen bij knelpunten waar jij in jouw werk mee te maken krijgt. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis. En minstens zo belangrijk: op ervaringen en expertise uit de praktijk. En natuurlijk op ervaringen van zorgvragers. Richtlijnen helpen jou om keuzes te maken voor de juiste zorg. Ze zijn, kortom, bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Richtlijnen worden ontwikkeld vóór en dóór professionals. V&VN heeft een coördinerende rol. Bij het ontwikkelen van richtlijnen. Maar ook bij het zorgen dat richtlijnen worden toegepast ("implementatie").

Ook jij kunt een bijdrage leveren! Wij zijn regelmatig op zoek naar verpleegkundigen en verzorgenden die willen meehelpen. Ben je geïnteresseerd? Houd dan de website en nieuwsbrieven in de gaten.

170410 Mv Venvn Bernhoven T0I4027
Wijkeditie (1)

Congrestival Richtlijnen in de wijk: vier mee, praat mee, doe mee

Workshops, sessies én plenaire sprekers: het programma van het gratis Congrestival 'Richtlijnen in de wijk' staat bomvol. Zien we jou 18 april ook in de Rijtuigenloods in Amersfoort?

Verzorgende En Verpleegkundige In Gang Met Telefoon

Kennisinstituut V&VN

Het Kennisinstituut V&VN wordt een online platform dat verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten samen gaan opbouwen. Doel: het vergroten van onze kennis in de praktijk en een verdere professionalisering van het vak. We zorgen dat de kennis waar jij behoefte aan hebt ontwikkeld wordt en online beschikbaar komt, samengevat in eenvoudig te raadplegen producten zoals praktijkkaarten, video’s en e-learnings.

SKILZ: ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten voor langdurige zorg

De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is een samenwerkingsverband tussen Verenso (specialisten ouderengeneeskunde), NVAVG (artsen verstandelijk gehandicapten) en V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden).

SKILZ werkt aan het continu en structureel verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg. Op dit moment zitten er drie thema's in de ontwikkelfase: Wilsonbekwaamheid, slaapproblemen en Zelfmanagementondersteuning. 

Lees meer over SKILZ

Programmeringsstudie: resultaten tot nu toe

De doelstelling van de programmeringsstudie is om tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022 Wijkverpleging te komen. Hiervoor worden behoeften opgehaald uit het veld en wordt ook gekeken naar bestaande kennis over kwaliteitsstandaarden.

De studie bestaat uit vier werkpakketten, die allemaal zijn afgerond.  

Lees hier het artikel en de rapporten van de Hoge school Utrecht over werkpakket 1 en 4. 

Lees hier het artikel en rapport van het NIVEL over werkpakket 2.

Lees hier het artikel en rapport van IQ healthcare over werkpakket 3.

Lees hier meer over de programmeringsstudie

Dien jouw voorstel of idee in!

Heb je een goed idee voor een nieuwe richtlijn of ander soort product? Of een voorstel om verpleegkundigen en verzorgenden te helpen een richtlijn in de praktijk te gebruiken? Laat het ons weten! Het onderwerp moet betrekking hebben op het verpleegkundig en verzorgend handelen in de wijk. Twee keer per jaar worden alle ingestuurde onderwerpen verzameld en geprioriteerd door de V&VN Adviescommissie.

Lees meer in de flyer of vul direct het formulier hieronder in. 

Formulier Indienen Onderwerpen

Images
Team Kennisinstituut Voor vragen of opmerkingen (030) 291 9050 kennisinstituut@venvn.nl
Images
Secretariaat Voor het maken van een afspraak (030) 291 9050 secretariaat@venvn.nl