You are here:

Richtlijnen: waarom zijn ze handig en wat doet V&VN?

Richtlijnen helpen bij knelpunten waar jij in jouw werk mee te maken krijgt. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis. En minstens zo belangrijk: op ervaringen en expertise uit de praktijk. En natuurlijk op ervaringen van zorgvragers. Richtlijnen helpen jou om keuzes te maken voor de juiste zorg. Ze zijn, kortom, bedoeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Richtlijnen worden ontwikkeld vóór en dóór professionals. V&VN heeft een coördinerende rol. Bij het ontwikkelen van richtlijnen. Maar ook bij het zorgen dat richtlijnen worden toegepast ("implementatie").

Ook jij kunt een bijdrage leveren! Wij zijn regelmatig op zoek naar verpleegkundigen en verzorgenden die willen meehelpen. Ben je geïnteresseerd? Houd dan de website en nieuwsbrieven in de gaten.

170410 Mv Venvn Bernhoven T0I4027
P25 53A9074

Nieuw: Kennisplatform

Het Kennisinstituut V&VN heeft begin juli 2024 het Kennisplatform gelanceerd. Dit wordt de centrale plek voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten om kennis uit richtlijnen online te raadplegen. Deze kennis is samengevat in eenvoudig te raadplegen tools, zoals samenvattingskaarten, infographics en video’s. Het Kennisplatform begint met 37 V&VN-richtlijnen die we op een nieuwe manier presenteren. De komende jaren blijft het Kennisplatform in ontwikkeling met nieuwe inhoud en functionaliteiten. Kom je verbeterpunten tegen? Stuur een e-mail of meld je aan voor de klankbordgroep via Kennisinstituut@venvn.nl. Jouw ervaring helpt ons enorm

Degrotezorgtest2024
  • V&VN Algemeen

Doe ook mee met De Grote Zorgtest

De Grote Zorgtest is een leuke en snelle manier voor jou als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist om je kennis over richtlijnen bij te houden. Ben jij op de hoogte van de meest recente richtlijnaanbevelingen die je helpen bij het verlenen van passende en goede zorg? Ontdek het en doe mee.

SKILZ: ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten voor langdurige zorg

De Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is een samenwerkingsverband tussen Verenso (specialisten ouderengeneeskunde), NVAVG (artsen verstandelijk gehandicapten) en V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden).

SKILZ werkt aan het continu en structureel verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg. Op dit moment zitten er drie thema's in de ontwikkelfase: Wilsonbekwaamheid, slaapproblemen en Zelfmanagementondersteuning. 

Lees meer over SKILZ

Programmeringsstudie: resultaten tot nu toe

De doelstelling van de programmeringsstudie is om tot een planmatige, systematische en breed gedragen programmering voor het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022 Wijkverpleging te komen. Hiervoor worden behoeften opgehaald uit het veld en wordt ook gekeken naar bestaande kennis over kwaliteitsstandaarden.

De studie bestaat uit vier werkpakketten, die allemaal zijn afgerond.  

Lees hier het artikel en de rapporten van de Hoge school Utrecht over werkpakket 1 en 4. 

Lees hier het artikel en rapport van het NIVEL over werkpakket 2.

Lees hier het artikel en rapport van IQ healthcare over werkpakket 3.

Lees hier meer over de programmeringsstudie

Dien jouw voorstel of idee in!

Heb je een goed idee voor een nieuwe richtlijn of ander soort product? Of een voorstel om verpleegkundigen en verzorgenden te helpen een richtlijn in de praktijk te gebruiken? Laat het ons weten! Het onderwerp moet betrekking hebben op het verpleegkundig en verzorgend handelen in de wijk. Twee keer per jaar worden alle ingestuurde onderwerpen verzameld en geprioriteerd door de V&VN Adviescommissie.

Lees meer in de flyer of vul direct het formulier hieronder in. 

Formulier Indienen Onderwerpen

Verankering van richtlijnen in de initiële en post-initiële opleidingen

In 2023/2024 deed het UMCG in opdracht van V&VN onderzoek naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de verankering van richtlijnen in de initiële en post-initiële opleidingen tot verzorgende, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Het rapport beschrijft de resultaten en aanbevelingen hoe V&VN kan ondersteunen bij het verankeren van richtlijnen in deze opleidingen aansluitend bij hun wensen en behoeften.

Naar het rapport

Images
Team Kennisinstituut Voor vragen of opmerkingen (030) 291 9050 kennisinstituut@venvn.nl
Images
Secretariaat Voor het maken van een afspraak (030) 291 9050 secretariaat@venvn.nl