Coronavirus: overzicht leermiddelen, scholingen en kennispleinen

We krijgen veel signalen en vragen van verpleegkundigen en verzorgenden over kennis omtrent het nieuwe coronavirus (COVID-19). Hoe zit het bijvoorbeeld met COVID-19 buiten het ziekenhuis? En waar vind je de juiste kennis en scholing over basisvaardigheden als ventilatie, isolatie en hygiëne? V&VN zet de relevante leermiddelen, scholingen en kennispleinen voor je op een rij.

Via organisaties
Binnen organisaties komt al veel kennisdeling op gang. Er worden filmpjes gemaakt of e-learnings ontwikkeld. Zo heeft het Catharina ziekenhuis in Eindhoven een interactieve video ontwikkeld die verpleegkundigen informeert over het ziektebeeld COVID-19. De Amstel Academie van VUmc heeft een video ontwikkeld die is bedoeld als digitale klinische les. De video is opgedeeld in drie hoofdstukken: de pandemie, het ziektebeeld en een casusbespreking aan de hand van de ABCDE-methode. 

Kijk ook bij de organisaties in jouw buurt wat zij al hebben en vraag advies op bij de zorgpartners waarmee je vaak samenwerkt. Leer van initiatieven en ervaringen van ziekenhuizen in jouw regio. We horen van veel (IC-)verpleegkundigen dat zij graag hun kennis willen delen. 

Zorg voor beter
Zorg voor beter is een kennisplein voor verpleegkundigen en verzorgenden. Onder het thema hygiëne is een aparte pagina gemaakt over het coronavirus. Deze pagina bevat onder andere informatie over beschermingsmiddelen (inclusief video-instructies). Ook is er een aparte pagina gemaakt over het coronavirus in de thuiszorg en een pagina over dementie en isolatie. 
Ook terug te vinden: handige informatiekaarten en posters, antwoorden op veelgestelde vragen en praktische tips, kennis en vaardigheden omtrent hygiënisch werken.

Extrahandenvoordezorg.nl/kwaliteit
Op extrahandenvoordezorg.nl kun je niet alleen je hulp aanbieden, maar je vindt er ook informatie over kwaliteit en crisisscholing. Denk aan een voorbeeld van een pandemieplan en een voorbeeld-instructie om op korte termijn oud-zorgprofessionals bevoegd en bekwaam te maken. Ook handig: deze website bevat een link naar mogelijkheden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand.  

Kennisplein Gehandicaptensector
Hier vind je informatie over het coronavirus in relatie tot deze sector.

Nursing
Nursing heeft naast een live-blog ook veel artikelen gerelateerd aan het coronavirus beschikbaar gesteld die normaal gesproken alleen toegankelijk zijn voor abonnees. 
Lees bijvoorbeeld:

Publiek ZIPnet 
Publiek ZIPnet is een website over hygiëne en infectiepreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Publiek ZIPnet bevat protocollen, checklists en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie.
Met onder andere het protocol Isolatie bij COVID-19 in de VVT sector.

Voorbeelden van beschikbare e-learningmodules van scholingsaanbieders:
• Gratis e-learning Noordhoff Health en Profportaal Zorg
Gratis toegang tot meer dan 55 titels die essentiële informatie bevatten over de meest voorkomende vragen en issues rondom COVID-19. De content wordt in twee verschillende vormen aangeboden: e-learning modules van ZorgPad Professional en snelle antwoorden in AskMe (tool voor werkplekondersteuning).
Met o.a. instructies voor het bedienen van beademingsapparatuur, zuurstof toedienen en isolatie.

• Gratis e-learning Expertcollege
Expertcollege heeft 120 modules van de Intensive Care e-learning gratis beschikbaar gesteld.

• Gratis e-learning Covid-19-coronavirus Zorgleren
Voor professionals werkzaam in de verpleging, verzorging, thuiszorg en in de huisartsenpraktijk. Ook te vinden op e-nursing. Doorlooptijd is ongeveer 20 minuten. Daarnaast zijn ook verschillende relevante opfrismodules gratis beschikbaar gesteld.

• Gratis e-learning Infolearn
In deze leeromgeving staan ruim honderd e-learningmodules rondom de zorg voor patiënten met het coronavirus. Dit aanbod wordt dagelijks aangevuld. Er zijn ook modules specifiek voor de gehandicaptenzorg en de VVT beschikbaar. 

Algemene informatie online: 
Algemene informatie zorgprofessionals (RIVM)
Protocol na contact met besmette patiënt (RIVM)
Persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis (RIVM)

  • V&VN Algemeen

Coronavirus

In het hele land hebben verpleegkundigen en verzorgenden direct of indirect met het coronavirus (COVID-19) te maken. Hier vind je al onze publicaties en activiteiten omtrent het virus.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.