Coronavirus: overzicht leermiddelen, scholingen en kennispleinen

MV191125 Venvn Beeldbank GGZ 71A9606

We krijgen veel signalen en vragen van verpleegkundigen en verzorgenden over kennis omtrent het nieuwe coronavirus (COVID-19). Hoe zit het bijvoorbeeld met COVID-19 buiten het ziekenhuis? En waar vind je de juiste kennis en scholing over basisvaardigheden als ventilatie, isolatie en hygiëne? V&VN zet de relevante leermiddelen, scholingen en kennispleinen voor je op een rij.

Via organisaties
Binnen organisaties komt veel kennisdeling op gang. Er worden filmpjes gemaakt of e-learnings ontwikkeld. Zo heeft het Catharina ziekenhuis in Eindhoven een interactieve video ontwikkeld die verpleegkundigen informeert over het ziektebeeld COVID-19. De Amstel Academie van VUmc heeft een video ontwikkeld die is bedoeld als digitale klinische les. De video is opgedeeld in drie hoofdstukken: de pandemie, het ziektebeeld en een casusbespreking aan de hand van de ABCDE-methode. 
Of kijk de webinar Kennis en ervaring uit het JBZ Corona ziekenhuis van het Jeroen Bosch Ziekenhuis terug met tips over hoe zij het organisatorisch hebben aangepakt, maar juist ook over menswaardige zorg én zorg voor medewerkers. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontwikkelde ook een zakkaartje over het coronavirus. Let op: het zakkaartje wordt regelmatig van een update verzien. Open dus altijd de laatste versie in de webapp. 

Kijk ook bij de organisaties in jouw buurt wat zij al hebben en vraag advies op bij de zorgpartners waarmee je vaak samenwerkt. Leer van initiatieven en ervaringen van ziekenhuizen in jouw regio. We horen van veel (IC-)verpleegkundigen dat zij graag hun kennis willen delen. 

Zorg voor beter
Zorg voor beter is een kennisplein voor verpleegkundigen en verzorgenden. Onder het thema hygiëne is een aparte pagina gemaakt over het coronavirus. Deze pagina bevat onder andere informatie over beschermingsmiddelen (inclusief video-instructies). Ook is er een aparte pagina gemaakt over het coronavirus in de thuiszorg en een pagina over dementie en isolatie. 
Ook terug te vinden: handige informatiekaarten en posters, antwoorden op veelgestelde vragen en praktische tips, kennis en vaardigheden omtrent hygiënisch werken.

Waardigheid en trots
De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Op deze site specifiek voor verpleeghuiszorg is de coronawegwijzer te vinden die je verder kan helpen.

Extrahandenvoordezorg.nl/kwaliteit
Op extrahandenvoordezorg.nl kun je niet alleen je hulp aanbieden, maar je vindt er ook informatie over kwaliteit en crisisscholing. Denk aan een voorbeeld van een pandemieplan en een voorbeeld-instructie om op korte termijn oud-zorgprofessionals bevoegd en bekwaam te maken. Ook handig: deze website bevat een link naar mogelijkheden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand.  

Kennisplein Gehandicaptensector
Hier vind je informatie over het coronavirus in relatie tot deze sector.

Nursing
Nursing heeft naast een live-blog ook veel artikelen gerelateerd aan het coronavirus beschikbaar gesteld die normaal gesproken alleen toegankelijk zijn voor abonnees. 
Lees bijvoorbeeld:

Publiek ZIPnet 
Publiek ZIPnet is een website over hygiëne en infectiepreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de zorg thuis. Publiek ZIPnet bevat protocollen, checklists en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie.
Met onder andere het protocol Isolatie bij COVID-19 in de VVT sector.

Voorbeelden van beschikbare e-learningmodules van scholingsaanbieders:
• Gratis e-learning Covid-19-coronavirus Zorgleren
Voor professionals werkzaam in de verpleging, verzorging, zorg thuis en in de huisartsenpraktijk. Ook te vinden op e-nursing. Doorlooptijd is ongeveer 20 minuten. Daarnaast zijn ook verschillende relevante opfrismodules gratis beschikbaar gesteld.

• Gratis mini-module Allyoucanlearn
Op deze website vind je een laagdrempelige mini-module over het coronavirus speciaal voor zorgprofessionals. 

Daarnaast hebben Profportaal Zorg, Noordhoff Health en bijvoorbeeld Expertcollege ook betaalde e-learningmodules beschikbaar. In het voorjaar 2020 tijdens coronacrisis waren deze gratis beschikbaar voor iedereen. Nu toegankelijk via jouw leerplein mits jouw werkgever een overeenkomst heeft met een van deze partijen.  

Algemene informatie online: 
Algemene informatie zorgprofessionals (RIVM)
Protocol na contact met besmette patiënt (RIVM)
Persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis (RIVM)

Palliatieve Zorg In Tijden Van Corona
  • V&VN Algemeen

Palliatieve zorg in tijden van corona

Via het meldpunt van V&VN komen veel zorgen en vragen binnen over werken in tijden van corona. Ook over het begeleiden van patiënten en hun familieleden in de palliatieve- en de stervensfase. We lichten een aantal relevante vragen uit.
MV191120 Venvn Bethem T0I5086
  • V&VN Algemeen

Extra ondersteuning voor cliënten in coronatijd

Hoe zorg je voor extra ondersteuning voor cliënten in tijden van corona? Er zijn veel tools, leermiddelen en kennisplatformen beschikbaar die hierbij kunnen helpen. We zetten een aantal voorbeelden op een rij.
Verpleegkundige met mondkapje (Robin Utrecht, ANP)
  • V&VN Algemeen

Coronavirus

In het hele land hebben verpleegkundigen en verzorgenden direct of indirect met het coronavirus (COVID-19) te maken. Hier vind je al onze publicaties en activiteiten omtrent het virus.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)