Registratielast

Banner Thema Registratielast

Uit onderzoek blijkt dat zorgprofessionals tot wel dertig procent van hun tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren en checklists. Daar moet verandering in komen, want die tijd besteed je liever aan het verbeteren van de zorg voor jouw patiënt of cliënt. Daar moeten we met z’n allen op letten, want regels worden door werkgevers, de inspectie, zorgverzekeraars, keurmerken en soms ook door zorgprofessionals zelf opgelegd.

Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten noemden het verminderen van de administratieve last in een V&VN-peiling als de belangrijkste kortetermijnoplossing voor het arbeidsmarktprobleem. Dat leidde tot de actie #meerzorgminderpapier. Daaropvolgend startte minister De Jonge het actieplan ‘Ontregel de Zorg’

Op landelijk niveau spannen vele partijen zich vervolgens jaren in om registratielasten te verminderen. In het programma Ontregel de Zorg zijn veel actiepunten geschrapt of ontregelt. Op papier. In de praktijk merkt de verpleegkundige er nog weinig van. In november 2019, twee jaar na de actiedag, maakt V&VN echter bekend dat drie kwart van de verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk geen verbetering merkt. Dit blijkt uit een peiling waaraan ruim zesduizend leden hebben deelgenomen. Naar aanleiding hiervan roept Minister De Jonge de betrokken partijen bij elkaar om te bepalen welke aanvullende acties nodig zijn. 

Het is tijd voor implementatie. Ontregelen tot het niveau van de werkvloer. In alle lagen van de organisatie zijn hiervoor aanpassingen nodig. In gedrag en cultuur. Jij kunt ook zelf aan de slag om het aantal registraties in jouw werkomgeving te beperken. We helpen je hier graag bij op weg.

Doe inspiratie op

Hoe kun je kijken naar registraties? En hoe kun je ontregelen aanpakken? Bekijk de ervaringen van vakgenoten.

Afra Rinsum: ‘Meer rust, minder administratie en meer tijd voor de client!’
Bekijk hier het goede voorbeeld over tijdsregistratie van wijkverpleegkundige Afra Rinsum bij organisatie De Merwelanden.

In het ziekenhuis Gelderse Vallei is de risicoscreening zo ingericht dat ze uitgaan van vakmanschap van verpleegkundigen.
Bekijk hier hoe ze dit hebben aangepakt.

Ron Koop: 'Registraties geven een kwaliteitssignaal'
Bekijk het voorbeeld van Ron Koop, verpleegkundig specialist bij zorgorganisatie Livio.

Boris van Zalk: 'Vertrouw op je eigen werk'
Wijkverpleegkundige Boris van Zalk geeft een voorbeeld van het vertrouwen dat hij verwacht: "Ik ben nu een afvinklijstje aan het invullen om risico’s in kaart te brengen voor ouderen mensen thuis. Dat is niet iets waar ik een lijstje bij nodig heb, dat kan ik beoordelen vanuit mijn vak." Bekijk de video van Boris van Zalk.

Paula van de Kamp: ‘Van wantrouwen naar vertrouwen!
Bekijk hier het goede voorbeeld over tijdsregistratie van wijkverpleegkundige Paula van de Kamp bij organisatie Quarijn.

Thuismeting door patiënten
Sommige patiënten meten hun gezondheid thuis. Dit bespaart tijd. Bekijk hier hoe Ziekenhuis Gelderse Vallei dit heeft ingericht.

Wil jij ook jouw goede voorbeeld hier delen met vakgenoten? Neem dan contact met ons op via 5minutenregistratie@venvn.nl.

Start met ontregelen

Wacht niet af tot maar neem zelf het initiatief en begin vandaag nog met ontregelen. Er zijn diverse hulpmiddelen gemaakt waarmee je direct aan de slag kunt in je eigen team. Organiseer bijvoorbeeld een sessie met je team over administratieve lasten. Bespreek concrete registraties met de kwaliteitsadviseur of de Chief Nursing Information Officer (CNIO). Of zet het onderwerp op de (dagelijkse of wekelijkse) agenda. We lichten een paar hulpmiddelen toe:

1. Instructiekaart – Eerste hulp bij ontregelen
Neem zelf het initiatief om een ontregelsessie te houden met je collega’s. De ‘Instructiekaart – Eerste hulp bij ontregelen’ helpt jou en je team op een gestructureerde en eenvoudige manier onnodige registraties te schrappen. Bedenk welke regels je wilt afschaffen omdat ze niet nodig zijn. Óf regels die wel moeten blijven bestaan, maar die je eenvoudiger kunt maken.

Niet alleen schrappen, maar ook snappen

Niet alle registraties zijn onzinnig of overbodig. De hulpmiddelen De Trechter van Verdunning en De Argumentenkaart helpen je om zinnige registratie van onzinnige te onderscheiden. Daarnaast zijn er overzichten beschikbaar van registraties die wettelijk verplicht zijn. Op die manier weet je welke registraties er verplicht zijn vanuit de wet. En welke niet. De overzichten zijn hier te vinden.

Wat is er ontregeld?

Veel administratieve lasten zijn inmiddels al afgeschaft of ontregelt. Wil jij weten wat er al is afgeschaft in jouw sector en waar nog aan wordt gewerkt? Kijk voor een actuele stand van zaken op de website van (Ont)regel de zorg

Beter Laten

Veel routinehandelingen zijn overbodig. Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Deze handelingen kun je dus beter laten! Lees hier verder.

2. Niet alleen schrappen, maar ook snappen
Niet alle registraties zijn onzinnig of overbodig. De hulpmiddelen De Trechter van Verdunning en De Argumentenkaart helpen je om zinnige registratie van onzinnige te onderscheiden. Daarnaast zijn er overzichten beschikbaar van registraties die wettelijk verplicht zijn. Op die manier weet je welke registraties er verplicht zijn vanuit de wet. En welke niet. De overzichten zijn hier te vinden.

3. Wat is er allemaal ontregeld?
Veel administratieve lasten zijn inmiddels al afgeschaft of ontregelt. Wil jij weten wat er al is afgeschaft in jouw sector? Kijk voor een overzicht op de website van (Ont)regel de zorg

4. Website Zorg voor Beter
Op de themapagina Regeldruk van Zorg voor Beter vind je ‘De OntregelBlik’. Dit is een aanpak met en voor het veld ontwikkeld om binnen zorgorganisaties aan de slag te gaan met ontregelen. De OntregelBlik helpt aan de hand van verschillende werkvormen, handvatten, tips en ervaringsverhalen om regeldruk te verminderen. Zo zet de Rivas Zorggroep het verminderen van registratielast al jaren op de kaart. En zijn er in zorgorganisatie Noorderbreedte heuse schrapsisters aangesteld. De OntregelBlik is vernieuwend en wordt constant geactualiseerd met nieuwe informatie over ontregelen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)