Registratielast

  • V&VN Algemeen

Uit onderzoek blijkt dat zorgprofessionals tot wel dertig procent van hun tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren en checklists. Daar moet verandering in komen, want die tijd besteed je liever aan het verbeteren van de zorg voor jouw patiënt of cliënt. Daar moeten we met z’n allen op letten, want regels worden door werkgevers, de inspectie, zorgverzekeraars, keurmerken en soms ook door zorgprofessionals zelf opgelegd.

Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten noemden het verminderen van de administratieve last in een V&VN-peiling als de belangrijkste kortetermijnoplossing voor het arbeidsmarktprobleem. Dat leidde tot de actie #meerzorgminderpapier. Daaropvolgend startte minister De Jonge het actieplan ‘Ontregel de Zorg’

In november 2019, twee jaar na de actiedag, maakt V&VN echter bekend dat drie kwart van de verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk geen verbetering merkt. Dit blijkt uit een peiling waaraan ruim zesduizend leden hebben deelgenomen. Naar aanleiding hiervan roept Minister De Jonge de betrokken partijen bij elkaar om te bepalen welke aanvullende acties nodig zijn. 

Naast alle inspanningen op landelijk niveau kun jij ook zelf aan de slag om het aantal registraties in jouw werkomgeving te beperken. We helpen je hier graag bij op weg.

Stap 1: doe inspiratie op

Hoe kun je kijken naar registraties? Bekijk de ervaring van twee vakgenoten.

1. Boris van Zalk: 'Vertrouw op je eigen werk'
Wijkverpleegkundige Boris van Zalk geeft een voorbeeld van het vertrouwen dat hij verwacht: "Ik ben nu een afvinklijstje aan het invullen om risico’s in kaart te brengen voor ouderen mensen thuis. Dat is niet iets waar ik een lijstje bij nodig heb, dat kan ik beoordelen vanuit mijn vak." Bekijk de video van Boris van Zalk.

2. Ron Koop: 'Registraties geven een kwaliteitssignaal'
Bekijk het voorbeeld van Ron Koop, verpleegkundig specialist bij zorgorganisatie Livio.

3. Wat is er allemaal ontregeld?
Veel administratieve lasten zijn inmiddels al afgeschaft of ontregelt. Wil jij weten wat er al is afgeschaft en waar nog aan wordt gewerkt? Kijk voor een actuele stand van zaken op de website van (Ont)regel de zorg.

Stap 2: start met opruimen

Inmiddels zijn er diverse hulpmiddelen gemaakt waarmee je direct aan de slag kunt in je eigen team. Organiseer bijvoorbeeld een sessie met je team over administratieve lasten. Bespreek concrete registraties met de kwaliteitsadviseur of de Chief Nursing Information Officer (CNIO). Of zet het onderwerp op de (wekelijkse) agenda. We lichten een paar hulpmiddelen uit:

1. Toolkit: minder papier - meer tijd voor zorg
De Toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ helpt jou en je team op een gestructureerde en eenvoudige manier onnodige registraties te schrappen. De Toolkit is via de Vilans webshop te bestellen.

2. Niet alleen schrappen, maar ook snappen
Niet alle registraties zijn onzinnig of overbodig. Op de website Ontregel de Zorg vind je onder andere De Trechter van Verdunning en De Argumentenkaart. Deze hulpmiddelen helpen je om zinnige registratie van onzinnige te onderscheiden.

3. Website Zorg voor Beter
Op de themapagina Regeldruk van Zorg voor Beter vind je informatie, hulpmiddelen, tips en voorbeelden.

Stap 3: blijven opruimen

Het vasthouden aan afgeschafte registraties of het alleen zeggen dat het niet hoeft is vaak niet voldoende. Het afschaffen van handelingen kan dus tijd kosten én sommige handelingen die afgeschaft lijken, kunnen ook weer (op een andere manier) terug komen. Wat helpt is af en toe de volgende kritische vragen eens door te lopen. Zo hou je vast aan wat ook afgeschaft is.

8 kritische vragen die je kunt stellen bij administratieve handelingen:

  1. Welk doel heeft deze registratie?
  2. Hoeveel tijd kost het en wat levert het op? (Bedlegerige patiënten wekelijks wegen geeft een onevenredig grote werkbelasting in verhouding tot de opbrengst op patiëntniveau.)
  3. Leveren de uitkomsten van de registratie wat op voor de individuele patiënt/ cliënt?
  4. Komt het de werkzaamheden van de verzorgende, verpleegkundige of verpleegkundig specialist ten goede of staat het juist in de weg?
  5. Wanneer krijgen we het resultaat van deze registratie terug te zien?
  6. Kunnen we tijd vrij maken om met de resultaten een kwaliteitsproject te starten?
  7. Kan iemand anders bijvoorbeeld een administratieve collega de registratie uitvoeren?
  8. Kan de CNIO in samenwerking met de ICT-afdeling het registratieproces beter inrichten?

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.