Text/HTML

   


Verdiepen & verbreden

Basisvoorziening Wijkverpleging
Met dit project wil V&VN betere zorg, grotere tevredenheid van cliënten en uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen tegen dezelfde of minder kosten. Lees meer

Ziekenhuisverplaatste zorg
Soms heeft een patiënt na ziekenhuisopname thuis ook nog zorg nodig. De verpleegkundige handelingen moeten dan thuis geleverd worden. Lees meer

Zorgzwaartepakketten
Een zorgzwaartepakket hoort bij een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze vormt de basis van de zorgzwaartebekostiging. Lees meer

Naar thema Eerstelijnszorg