In 1985 werd de functie van verpleegkundig consulent hiv in het leven geroepen als vast onderdeel van het behandelteam voor patiënten met hiv, samen met een internist of infectioloog. Anno 2020 zijn ongeveer 80 verpleegkundig consultenten hiv werkzaam in de 24 HKZ gecertificeerde hiv behandelcentra in Nederland, allen aangesloten bij de V&VN Verpleegkundig Consulenten Hiv (V&VN VCH). Ongeveer 50% van de verpleegkundig consulenten hiv zijn verpleegkundig specialist.

De V&VN VCH staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met hiv. De V&VN VCH heeft ten doel het bevorderen van de beroepsontwikkeling en de positionering van de verpleegkundig consulent hiv, als wel het behartigen van de belangen van verpleegkundig consulent hiv.

Onze doelstellingen voor 2024-2025 zijn:

  • Realiseren en behouden van excellente, hoogwaardige hiv-zorg op het hoogste niveau, waarbij er sprake is van geïntegreerde medisch specialistische, verpleegkundig specialistische en verpleegkundige hiv zorg.
  • Bevorderen van een actieve dialoog tussen verpleegkundig consulenten hiv en andere partijen in de hiv zorg met als doel: uitwisseling van kennis en optimale hiv zorg.
  • De VCH blijft een financieel gezonde organisatie, met oog voor Eigen Vermogen en verantwoorde uitgave daarvan.
  • De V&VN VCH blijft een financieel gezonde organisatie