De transferverpleegkundigen zijn binnen V&VN actief sinds 2000. Eerst als netwerk binnen de afdeling Eerstelijn, en vanaf 1 januari 2015 als zelfstandige afdeling. De leden van deze afdeling zijn transferverpleegkundigen uit verschillende instellingen in Nederland. De afdeling V&VN Transferverpleegkundigen geeft richting aan de beroepsontwikkeling en oefent invloed uit door gevraagd en ongevraagd haar stem te laten horen. We bevorderen onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. We onderhouden contacten met het ministerie en koepelorganisaties (NvZ, NFU, ZN, NPCF, ACTIZ).

Het doel van de afdeling is om de belangen van de transferverpleegkundigen te vertegenwoordigen en de leden te ondersteunen. De afdeling vertegenwoordigt jou als transferverpleegkundige in contacten die wij hebben met organisaties die voor ons van belang zijn.

Vanaf 2015 is de vakgroep Technische Thuiszorg verpleegkundigen bij ons aangesloten. 

HET BESTUUR

Het bestuur van de afdeling bestaat uit de volgende personen:

  • Renske van Kortenhof, kindertransferverpleegkundige UMCU, Utrecht. Voorzitter
  • Joyce Kranendonk, transferverpleegkundige Haga ziekenhuis, Den Haag. Vice-voorzitter
  • Lianne Bosscher, transferverpleegkundige UMCG, Groningen
  • Suzanne Leynse, coördinator Transferbureau VUmc, Amsterdam
  • Charlotte van Sambeeck, transferverpleegkundige, Catharina ziekenhuis Eindhoven.
  • Greet Clevering, transferverpleegkundige Deventer ziekenhuis, Deventer.

WAT DOEN WIJ? 

De komende jaren gaat de afdeling samen met de leden aan de slag met de speerpunten:

Deskundigheid van de transferverpleegkundige
Regionale netwerken
Samenwerking partners in de zorgketen


Meer informatie over de speerpunten en de daaruit vloeiende projecten vind je op ‘mijn venvn’. Hier kun je ook kijken of er nog vacante plekken zijn in de projectgroepen. Bijbehorende documenten zoals het Expertisegebied zijn voor leden ook beschikbaar op ‘mijn venvn’

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!