Strategie

De strategie en doelen van V&VN zijn beschreven in het Strategisch Plan. Hier lees je meer over onze doelen en de resultaten die we willen halen. Onze strategie berust op drie pijlers, namelijk het realiseren van maatschappelijke erkenning, actieve dialoog met leden en mogelijke leden en kwaliteit van het vak op het hoogste niveau. Het fundament van de beroepsvereniging is betrouwbare dienstverlening.