Ledenraad

Ledenraad2024
De Ledenraad

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad bestaat uit 21 leden van V&VN die het verenigingsbestuur richting geven in het uitzetten en uitvoeren van de strategie van V&VN. De Ledenraad vormt dan ook een brug tussen de wensen van de leden en de uitvoering daarvan door het verenigingsbestuur.

De Ledenraad houdt toezicht op de centrale beleidsvorming. Een voorbeeld: de Ledenraad stelt bijvoorbeeld als prioriteit "ledengroei met x %". Het bestuur formuleert daarop een beleid. Bijvoorbeeld vermindering van het aantal opzeggingen, vergroting van de instroom van beginnende beroepsbeoefenaren, enzovoort. Het bureau vraagt offertes aan, bezoekt open dagen ter promotie en voert alles verder uit. De Ledenraad toetst vervolgens of er voldoende prioriteit is gegeven aan ledengroei en of het gestelde doel behaald is.

Huidige samenstelling Ledenraad

Rij 1 (vlnr) Anne-Marie Ruesink, Marieke Wouters-Vugts, Wouter de Graaf, Marieke Stijf-van Breugel, Harke Harkema, Debby Klok, Erik Jansen

Rij 1 (vlnr) Petra Feenstra, Mark Lugard, Nancy Hendriks, Roel Salden, Sara Vriezen

Rij 2 (vlnr) Marieke Schreuder-Cats, Isidro Berg, Lise van Gennip, Hilbert Hunink, Harriet den Nieuwenboer-Vermeulen, Judith Meijers, Jelmer van der Burg

 

Hoeveel tijd kost het?

De Ledenraad komt tenminste vier keer per jaar bijeen: op een donderdag in maart, juni, september en november. Die bijeenkomsten duren ongeveer drie uur. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je ook deelneemt aan andere activiteiten binnen V&VN, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij verenigingsbijeenkomsten of symposia.

Is de Ledenraad wat voor jou?

Als lid van de Ledenraad moet je zowel kennis hebben van wat er leeft in de gezondheidszorg in den brede, als binnen de instellingen of in de wijk. Ook moet je in staat zijn om op een meer bestuurlijke manier naar ontwikkelingen te kijken: lange termijnbelangen gaan soms vóór gewin op de korte termijn. Het is belangrijk dat je in staat bent je te verdiepen in financiële gegevens. Het moet je bijvoorbeeld niet al te veel moeite kosten om een begroting of een jaarrekening te kunnen lezen. Vanzelfsprekend word je bij je werkzaamheden ruimschoots ondersteund door het Bureau.

Welke ondersteuning biedt het bureau van V&VN?

De vergaderingen van de Ledenraad worden voorbereid door het bureau. Vergaderstukken ontvang je één week vóór de vergadering per email. Reiskosten worden vergoed (OV 2e klas of km-vergoeding) en leden ontvangen een vacatievergoeding.

Statuten

Vanzelfsprekend heeft de Ledenraad ook enkele bevoegdheden die te maken hebben met de inrichting van de vereniging. Deze bevoegdheden staan omschreven in de statuten. Meer informatie over de rol en werkwijze van de Ledenraad en de beleidscyclus van V&VN is op te vragen via contact.

Heb je een vraag en/of opmerking voor de Ledenraad? Mail dan naar: ledenraad@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)