Jaarplan 2024: V&VN én het Kennisinstituut op koers

Banner Jaarplan2021

Wij zijn de verpleegkundigen, verzorgenden IG en verpleegkundig specialisten van Nederland.  

Verenigd in V&VN positioneren, ontwikkelen en versterken wij de verpleegkunde en onze drie beroepen. We werken volgens de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk, en gaan uit van gemeenschappelijke normen en waarden. Onze belangen behartigen wij gezamenlijk. Over onze bijdrage aan de gezondheidszorg zijn wij op alle niveaus in dialoog met de maatschappij.   

Samen maken wij de zorg beter.  

V&VN én het Kennisinstituut op koers

In dit jaarplan laten we zien waar V&VN zich in 2024 op richt. In alles wat doen, maken we ons hard voor meer ruimte en zeggenschap voor zorgprofessionals. Ook zetten we ons in voor meer investeren in leren en ontwikkelen én werken volgens de laatste inzichten uit de wetenschap en praktijk. Dat blijven we ook in 2024 doen.

Naast onze reguliere activiteiten, leggen we dit jaar de nadruk op twee onderwerpen: de ontwikkeling van het Kennisinstituut V&VN en het programma 'V&VN op koers'. Beide zijn van belang om V&VN toekomstbestendig te maken.

Onderdeel van V&VN op koers is een herijking van de meerjarenstrategie van de vereniging. Deze strategie 2024 - 2029 omvat de missie, de visie en de strategische doelen van V&VN. Bij het ontwikkelen van de strategie houden we een aantal uitgangspunten tegen het licht, zoals: voor wie zijn we er? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de komende jaren?

We verwachten de strategie medio 2024 te presenteren. Dat betekent dat deze van invloed zal zijn op de richting van V&VN in de komende jaren. Ook andere ontwikkelingen - zoals de vorming van een nieuw kabinet - kunnen leiden tot aanpassingen. We presenteren onze voornemens dan ook op hoofdlijnen en benoemen niet álle reguliere activiteiten.

We verwachten dat de verbetering van het aanbod voor leden van V&VN vanaf 2024, in volgende jaren zal leiden tot ledengroei.

Verdeling van activiteiten

70% van de tijd willen we besteden aan onze reguliere activiteiten.

30% van de tijd willen we besteden aan bijzondere activiteiten, namelijk:

  • Kennisinstituut V&VN
  • V&VN op koers

De activiteiten van afdelingen en platforms zijn opgenomen in eigen jaarplannen, die te vinden zijn op de websites van afdelingen en platforms.

Focus in 2024

V&VN Op Koers Klein (1)

V&VN op koers

2024 staat voor een deel in het teken van herstel, zodat er een toekomstbestendige koers kan worden gevaren. In de programmastructuur 'V&VN op koers' werken we aan 6 deelprojecten om dit te bereiken.

Verder lezen
Kennisinstituut Klein png

Het Kennisinstituut

Het Kennisinstituut V&VN is in 2024 officieel geopend. Het wordt de komende jaren uitgebouwd tot dé centrale plek waar verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten kennis en producten kunnen ophalen en delen.

Verder lezen

Reguliere activiteiten in 2024

Vooruitlopend op de uitkomsten van de meerjarenstrategie hebben we voor 2024 een aantal voornemens uitgewerkt. We maken hierbij gebruik van een indeling naar kernfuncties van V&VN.

We lichten de belangrijkste activiteiten toe op het gebied van belangen behartigen, het collectieve versterken, individueel voordeel bieden, ontmoeten en verbinden. 

Belangen Behartigen visual

Belangen behartigen

We richten ons met onze belangenbehartiging proactief op drie doelen en bijbehorende resultaten.

Verder lezen
Diensten Voor Leden V2

Diensten voor leden

We gaan de diensten voor leden verbeteren door meer inzicht te krijgen in hun behoeften en spelen hier vervolgens op in met gerichte activiteiten, diensten en producten.

Verder lezen
Ontmoeten En Verbinden Klein png

Ontmoeten en verbinden

We vergroten het gevoel van verbondenheid binnen onze vereniging en zorgen dat leden zich thuis voelen bij V&VN in alle stadia van hun loopbaan en hun lidmaatschap.

Verder lezen

Uitgelichte activiteitenTot slot lichten we in dit jaarplan twee activiteiten van V&VN uit: het Florence Nightingale Instituut (FNI), online museum voor de geschiedenis van de verpleegkunde, en het belang van datagedreven werken. 

Lees verder

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)