Diensten voor leden

Diensten Voor Leden Groot

Verschillende registers als onderdeel van onze onderwijs- en ontwikkelstrategie 

Onze registers spelen een belangrijke rol in het beleid van V&VN rond onderwijs en ontwikkeling. De registers zijn immers méér dan alleen een registratiemiddel: zij vormen een vertaling van de beroepsnorm en vormen daarmee een leidraad in de loopbaan van beroepsbeoefenaren. De verdere doorontwikkeling van de registers binnen V&VN is dan ook sterk verbonden aan de onderwijsstrategie. In 2024 richten we ons op: 

Kwaliteitsregister V&V

 • Verdere doorontwikkeling register en de governance ervan;
 • Aansluiting bij de evaluatie van de beroepsnorm;
 • Mogelijkheden om het Kwaliteitsregister V&V breder in te zetten, bijvoorbeeld voor het aanvragen van AGB-codes en voor de registratie van Verzorgenden IG.

Verpleegkundig specialistenregister

 • Doorontwikkeling: nieuwe methode voor het toezicht op de opleidingen;
 • In het traject Bekwaamheid in de Toekomst wordt een nieuwe herregistratiemethode ingevoerd die sterk is gebaseerd op persoonlijke beroepsontwikkeling en intrinsieke motivatie. Deze methode gaat in per 2026 en de komende jaren bereiden we ons daarop voor.

Individueel voordeel bieden

In 2024 wordt het bestaande aanbod van producten en diensten (waaronder V&VN Magazine, specifieke scholingen, bijeenkomsten en verenigingscongres) uitgebreid. We investeren in marketingcapaciteit. 

Daartoe kijken we in het project ‘individuele ledenpropositie’ naar: 

 • welke groepen gebruikers V&VN onderscheidt;
 • welke producten/diensten voor deze groepen worden ontwikkeld;
 • waar individuele leden behoefte aan hebben (een ledentevredenheidsonderzoek).

We besteden daarbij aandacht aan: 

 • de mogelijkheden die de V&VN Academie biedt met trainingen en informatievoorziening;
 • het aanbod aan producten/diensten waar afdelingen en platforms gebruik van kunnen maken;
 • de systematiek rond collectieve/individuele lidmaatschappen;
 • het gebruik van data, zowel extern (onderzoeksgegevens, sectorinformatie) als informatie over ons eigen ledenbestand.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)