Kennisinstituut V&VN

Kennisinstituut Groot

In 2024 is het Kennisinstituut V&VN officieel geopend. Het Kennisinstituut V&VN is er voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten uit álle sectoren. Het instituut ontwikkelt kennis en bundelt beschikbare kennis en gaat ervoor zorgen dat de laatste inzichten uit de wetenschap én praktijk snel, eenvoudig en toegankelijk online te raadplegen zijn.

Het is opgericht om:

 • kennis te (laten) ontwikkelen op basis van concrete behoeften uit de praktijk,
 • de ontwikkelde kennis te ontsluiten naar de praktijk, dus te raadplegen voor iedereen uit de beroepsgroepen.

Het Kennisinstituut wordt bekostigd uit middelen afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en sluit aan bij de inhoudelijke thema’s uit het IZA:

 • Passende zorg dicht bij huis
 • Behoud van zorgprofessionals
 • Inzet van technologieën & arbeidsbesparende interventies
 • Leefstijl en focus op gezondheid
 • Duurzaamheid

Activiteiten in 2024

 • Vormgeven van de governancestructuur: eigen juridische entiteit met aantal organen (bestuur Kwaliteitsgelden Verpleegkunde, Wetenschappelijke Adviesraad, Gebruikersadviesraad, Begeleidingscommissie, Projectcommissie) en een goede projectmanagementondersteuning.
 • Ontwikkelen Kennis- en ontwikkelagenda + ordening en prioritering van kennislacunes en knelpunten, beleidsvorming op basis van (te genereren) data.
 • Programmalijn 1: ontwikkeling van richtlijnen en handreikingen.
 • Programmalijn 2a: implementatie gericht op het handelen volgens richtlijnen en handreikingen en op het eenduidig denken, doen en spreken.
 • Programmalijn 2b: innovatie en wetenschappelijk onderzoek, ondergebracht in het onderzoeksprogramma Verpleging & Verzorging.
 • Programmalijn 3: innovatie en wetenschappelijk onderzoek, ondergebracht in het onderzoeksprogramma Verpleging & Verzorging.

Aandachtspunt is het bestendigen van een goede verbinding tussen de activiteiten van het Kennisinstituut en V&VN.

Verzorgende En Verpleegkundige In Gang Met Telefoon
 • V&VN Algemeen
 • Kennisinstituut V&VN

Meer over Kennisinstituut V&VN

Het Kennisinstituut V&VN is er voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten uit álle sectoren. Het Kennisinstituut V&VN ontwikkelt kennis en bundelt beschikbare kennis en gaat ervoor zorgen dat de laatste inzichten uit de wetenschap én praktijk snel, eenvoudig en toegankelijk online te raadplegen zijn.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)