FNI en datagedreven werken

Uitgelichte Activiteiten FNI, Bureau V&Vn

We lichten in dit jaarplan twee activiteiten van V&VN uit: het Florence Nightingale Instituut (FNI), online museum voor de geschiedenis van de verpleegkunde, en het belang van datagedreven werken. 

Verzorgende Help Oudere Cliënt In Lift
Museum van de verpleegkunde

Het Florence Nightingale Instituut (FNI) is het (online) museum voor de geschiedenis van de verpleegkunde. Sinds 2020 is het FNI onderdeel van V&VN. Naast de reguliere activiteiten richt het FNI zich in 2024 op:

    • het herijken van de missie, visie en strategie; 
    • de rebranding van het museum (inclusief website en mogelijk een nieuwe naam);
    • een betere organisatorische inbedding binnen V&VN.
Verpleegkundige Computer Socials
Datagedreven werken van groot belang

In 2024 bouwen we aan een autoriteitspositie op kennis en data. We duiden gekwantificeerde ontwikkelingen in de sector om onze beleidsvoornemens te onderbouwen. We zijn betrokken bij onderzoek en hebben toegang tot relevante informatie.

Ook brengen we in kaart welke data voor ons relevant zijn en hoe we deze op de juiste manier willen uitvragen, vastleggen, up-to-date houden en gebruiken. Hierdoor krijgen we een goed beeld van onze leden en van wat zij van ons verwachten. We vertalen inzichten in onze doelgroepen in passende producten en diensten. Ons verenigingsplatform en ons jaarlijkse ledenonderzoek speelt bij het ophalen van data een belangrijke rol.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)