V&VN op koers

V&VN Op Koers Groot

2024 staat na roerige jaren voor een deel in het teken van herstel, zodat er een toekomstbestendige koers kan worden gevaren. In de programmastructuur 'V&VN op koers' werken we aan 6 deelprojecten om dit te bereiken.

V&VN op koers illustratie

Basis op orde
Het op orde brengen van de vereniging (HR, Financiën, ICT) 

Strategie
Ontwikkelen van de meerjarenstrategie van de vereniging 

Ledenpropositie
Voordelen van lidmaatschap bij V&VN vergroten 

Vereniging
Herijking van de verenigingsstructuur

Financiën
Financiën van V&VN op orde krijgen 

Bureau 
De bureaustructuur optimaliseren 


Een toekomstbestendige vereniging

In dit jaarplan komen verschillende deelprojecten van V&VN op koers aan bod. De volgende deelprojecten beschrijven we beknopt. 

In het project Vereniging besteden we aandacht aan:

 • De manier waarop we optimaal gebruik kunnen maken van de kennis van afdelingen en platforms;
 • De verantwoordelijkheid van de verschillende beroepen in relatie tot die van de verschillende specialisaties in de zorg;
 • De afdelingsoverstijgende samenwerking;
 • De verschillende organisatievormen (bijvoorbeeld bestuurscommissies en colleges);
 • Een betere samenhang in verschillende standpunten;
 • Het beleid van V&VN met betrekking tot vrijwilligers en vergoedingen.

In het project Financiën wordt de financieringsstructuur van V&VN verder ontwikkeld. Onderdelen zijn: 

 • Een eenduidig contributiemodel;
 • Aandacht voor de opbouw van het vermogen van V&VN;
 • Een solide inkomsten/uitgavenmodel voor meerdere jaren;
 • Afspraken over de procuratie met afdelingen/platforms;
 • De uitwerking van de financiële afspraken over het Kennisinstituut en het FNI (ANBI-status).

In het project Bureau werken we aan vraagstukken met betrekking tot de bureaustructuur van V&VN. 

Het bureau van V&VN bestaat uit ruim 100 medewerkers en groeit door met de komst van het Kennisinstituut. De afgelopen jaren waren er op het bureau veel wisselingen in collega’s, leidinggevenden en bezuinigingen. Nu blijkt er op diverse plekken onderhoud nodig te zijn. Dit wordt opgepakt in twee deelprojecten binnen V&VN op Koers.

Ook levert de komst van het Kennisinstituut vragen op over onder meer huisvesting, ondersteuning van projectmanagement en inrichting van de governance.

Aandacht voor verdere professionalisering van het personeel heeft de hoogste prioriteit. In 2024 starten we onder meer met een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)