Historie

Vroeger verpleegden en verzorgden mensen uit naastenliefde. Er was geen opleiding voor nodig om het werk te kunnen doen. Pas vanaf 1880 is er sprake van een echt beroep met een salaris, een opleiding en een uniform. De professionalisering komt dan op gang, zij het met horten en stoten. In de daaropvolgende honderd jaar zijn er diverse pogingen geweest om één beroepsorganisatie op te richten voor alle verpleegkundigen en verzorgenden. 

Onrust in de zorg 

Pas begin jaren '90 van de vorige eeuw lijkt de tijd daarvoor echt rijp. De onrust in de zorg is in die periode groot. Veel verpleegkundigen en verzorgenden laten van zich horen en gaan de straat op. Ze voelen zich achtergesteld in hun salaris. In de waardering. In de mogelijkheden om hun vak goed uit te oefenen. En ze hebben nauwelijks een positie. De Witte Woede is een feit: kleine en grote landelijke acties volgen. 

Veel goede initiatieven 

Vanaf dat moment gaat het snel. Er komt bijvoorbeeld een kenniscentrum (het huidige LEVV). De Wet BIG doet zijn intrede. Er komt een opleidingsstelsel. De koepelorganisatie AVVV wordt opgericht. Die is spreekbuis en aanspreekpunt namens talrijke vakverenigingen die lid zijn. En dat zijn er nogal wat. 

Op allerlei manieren verenigd 

In al die jaren hebben verpleegkundigen en verzorgenden zich namelijk op allerlei manieren verenigd. Vaak rond hun specialisme. Zo is er bijvoorbeeld een vereniging voor kinderverpleegkunde, dermatologie en reumatologie. Ruim vijftig van deze verenigingen sluiten zich uiteindelijk aan bij de AVVV. Gezamenlijk is er veel bereikt (verzameld in de brochure Even Afrekenen: opbrengsten van 10 jaar AVVV). En dan gebeurt er na tien jaar iets bijzonders. 

Krachtig verenigd 

De lidorganisaties besluiten in 2005 om met de AVVV een nieuwe verenigingsvorm te bedenken. Daar is alle reden toe. Door de krachten te bundelen is het mogelijk om een stevige beroepsorganisatie neer te zetten. In de eerste fusieronde (zomer 2006) fuseert de AVVV met vijftien van haar lidorganisaties. V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, is een feit.

Tweede fusie 

Tijdens de tweede fusie (winter 2006) komen daar nog eens zeventien vakverenigingen bij. Daarna zijn meer vakverenigingen aangesloten. Een goed vooruitzicht! Want alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het goed blijft gaan met de 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Nu en in de toekomst.

Fusie V&VN, LEVV en Sting

In januari 2011 is V&VN gefuseerd met de beroepsvereniging Sting en Het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV). De diensten van Sting en het LEVV sluiten naadloos aan op de diensten die V&VN biedt.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)