Jaarverslag 2022

Banner Jaarverslag2022 (1)

Het jaar 2022 begon nog met een aantal strikte coronamaatregelen. Deze werden in de loop van het jaar afgebouwd – al bleef waakzaamheid in de sectoren van onze leden geboden. Het was ook het jaar waarin we gevolg konden geven aan de in coronatijd opgedane lessen. Zo hadden we in de pandemie gemerkt dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten niet altijd de inspraak hadden die ze zouden willen. Na een stevige lobby werd in 2022 het Landelijk Actieplan Zeggenschap van kracht en werd in september een subsidieregeling gelanceerd. Op basis van deze regeling konden zorginstellingen werk gaan maken van het vergroten van zeggenschap van de zorgprofessionals.

Ook stond het jaar 2022 voor een groot deel in het teken van gezamenlijk nadenken over de manier waarop de gezondheidszorg de komende jaren moet worden georganiseerd om alle ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Samen met andere beroepsverenigingen, werkgeversorganisaties, verzekeraars en bewindslieden maakten we daarover verstrekkende afspraken. Verder leverden we net als in voorgaande jaren onze bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, organiseerden we bijeenkomsten voor onze leden en zorgden we er elke dag voor dat de stem van onze beroepsbeoefenaren in het hele land wordt gehoord.

De belangrijkste resultaten die we afgelopen jaar met V&VN behaalden, vind je terug in dit Jaarverslag 2022. Het bevat de hoofdlijnen en doet daarmee niet helemaal recht aan de activiteiten van onze (meer dan 108.000) leden. Voor een overzicht van alle activiteiten (ook die van de afdelingen en platforms) verwijs ik je dan ook graag naar onze website www.venvn.nl.

Bianca Buurman, voorzitter V&VN

Bekijk hier 2022 per maand
1
  • V&VN Algemeen

Corona

Begin 2022 waren in heel Nederland nog coronamaatregelen van kracht. In dit jaar verschenen ook de eerste reflecties op het kabinetsbeleid rondom de coronacrisis. De eerste conclusie luidde dat er in de besluitvorming te weinig rekening is gehouden met de behoeften van de beroepsgroepen en sectoren.

2
  • V&VN Algemeen

Belangenbehartiging

Begin 2022 trad het kabinet-Rutte IV aan. Insteek van de nieuwe bewindslieden was maatregelen te initiëren die de gezondheidszorg de komende jaren toegankelijk en betaalbaar houden. Er werden intensieve onderhandelingen gevoerd met onder meer brancheorganisaties, overheidsorganen en beroepsverenigingen.

3
  • V&VN Algemeen

Kennis in de praktijk

In 2022 is gewerkt aan een meerjarenplan waarin alle facetten van kennisontwikkeling bijeen worden gebracht voor het hele verpleegkundige domein. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een ontwikkelagenda en een kennisagenda.

4
  • V&VN Algemeen

Ontwikkeling en loopbaan

In 2022 is begonnen aan een meer geïntegreerde aanpak van het onderwijsbeleid van V&VN. Vanuit diverse perspectieven (waaronder die van de bestuurscommissie Onderwijs en V&VN Opleiders) is een visie gevormd op actuele ontwikkelingen in het onderwijscurriculum.

5
  • V&VN Algemeen

Ruimte en zeggenschap voor de professional

In april 2022 ging het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) van start. Dit plan is erop gericht de professionele zeggenschap merkbaar te verbeteren en de veerkracht in de zorg te versterken. Het ministerie van VWS heeft subsidie beschikbaar gesteld voor zorgorganisaties die hiermee aan de slag willen.

6
  • V&VN Algemeen

Een sterke beroepsvereniging met sterke beroepen

Ruim 36.000 leden van V&VN zijn ook aangesloten bij één van de 43 afdelingen en platforms, een groei van zo’n 2.000 leden ten opzichte van het jaar ervoor. Deze afdelingen en platforms organiseren het hele jaar door veel activiteiten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)