Jaarverslag 2021

V&VN Jaarverslag 2021

2021 was opnieuw een zwaar coronajaar voor alle collega’s in de zorg, waarin we van piek naar piek werkten. Ondanks dat we dagelijks onze handen vol hadden aan de gevolgen van de coronapandemie, leek er door de komst van de vaccins een uitweg in het verschiet. Na een aantal turbulente jaren in de beroepsvereniging, waarin we te maken hadden met verdeeldheid in de beroepsgroep, een aftredend en een interim-bestuur en -directeur, leek de rust in de organisatie van de beroepsvereniging begin 2021 enigszins teruggekeerd.

Zelf startte ik in februari als voorzitter van het bestuur. Mét een missie: ervoor zorgen dat onze beroepsgroep meer invloed krijgt op het beleid dat in de zorg wordt gemaakt. Daar wordt de zorg zó veel beter van. Met de komst van Fenny Steunenberg in maart, die als eerste verzorgende toetrad tot het bestuur, was ook het verenigingsbestuur weer op volle sterkte. Er kwam steeds meer ruimte voor dialoog binnen de vereniging en we gebruikten onze ervaringen uit de pandemie bij het verder uitzetten van de lijnen voor de toekomst.

De uitkomst van deze gesprekken legden we vast in onze strategische agenda 2021 – 2025. Ondertussen werkten we aan meer openheid binnen de vereniging: we stelden kwartaaloverzichten op waarover we in gesprek gingen met de Ledenraad. Op veel terreinen boekten we belangrijke resultaten, die we in onze (social) media met onze leden konden delen. Het verenigingsplatform ging in de loop van het jaar een steeds belangrijker rol spelen.

De belangrijkste resultaten die we met V&VN het afgelopen jaar behaalden, vind je terug in dit jaarverslag 2021. Het bevat de hoofdlijnen en doet daarmee niet helemaal recht aan de activiteiten van onze meer dan 106.000 leden. Voor een overzicht van alle activiteiten (ook die van de afdelingen en platforms) verwijs ik je dan ook graag naar onze website.

Bianca Buurman, voorzitter V&VN


Lees ook:

Jaarverslag2021 Corona Inhoudsopgave
  • V&VN Algemeen

Corona

Als beroepsvereniging deed V&VN er alles aan om de beroepsgroepen zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de coronapandemie. We stonden voortdurend in contact met leden, beleidsmakers en bewindslieden om informatie over te brengen en ondersteuning te ontwikkelen. 

Jaarverslag2021 Beroepeninontwikkeling Inhoudsopgave
  • V&VN Algemeen

Beroepen in ontwikkeling

De beschikbaarheid van personeel was ook in 2021 een van de belangrijkste uitdagingen voor de gezondheidszorg. V&VN bleef aandacht vragen voor de personeelstekorten: in de media, bij politiek Den Haag en aan diverse sectortafels.

V&VN Jaarverslag 2021 - Deskundig en bekwaam
  • V&VN Algemeen

Deskundig en bekwaam

Corona had een grote impact op de behoeften en mogelijkheden rond deskundigheidsbevordering. Om onze beroepsgroepen te ondersteunen is de herregistratieplicht in het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals opgeschort tot medio 2022.

V&VN Jaarverslag 2021 - Invloed
  • V&VN Algemeen

Invloed

Keer op keer blijkt uit onderzoek: wanneer zorgprofessionals zelf beslissen als het om hun vak gaat, verbetert de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk. Daarom blijft dit onderwerp de komende jaren onze aandacht houden. 

Jaarverslag2021 Verenigingnieuwestijl Inhoudsopgave
  • V&VN Algemeen

Vereniging Nieuwe Stijl

In 2020 voerden we in de vereniging een discussie over de toekomstbestendigheid van de vereniging. Begeleid door een interim-bestuur formuleerden we enkele belangrijke uitgangspunten, die we vanaf begin 2021 verder ontwikkelden.