Bestuur V&VN

Het bestuur van V&VN wordt benoemd door de Ledenraad. Op dit moment bestaat het interim- bestuur uit twee leden: voorzitter Gerton Heyne en Conny van Velden. Zij hebben van de Ledenraad de opdracht gekregen de vereniging te vernieuwen en de leden daarbij nauw te betrekken. Een onderdeel hiervan is de wijziging van het profiel van toekomstige bestuursleden en daarmee van de samenstelling van het bestuur. De Ledenraad wil zo snel mogelijk toe naar een bestuur waarin actieve verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke positie hebben. Zodra het nieuwe, definitieve bestuur is geworven en benoemd, zal het interim-bestuur aftreden. Naar verwachting is dat medio 2020.Ā 

Gerton Heyne

Gerton Heyne is lang bestuurder geweest van GGz-organisatie Reinier van Arkel en was vier jaar bestuurslid van GGz Nederland. Sinds 2016 heeft hij zich toegelegd op interim-opdrachten. Zo is hij interim-directeur geweest van de brancheorganisaties ActiZ en Revalidatie Nederland. Afgelopen jaar was hij interim-bestuurder van gehandicaptenzorgorganisatie Arduin.

Conny van Velden

Conny van Velden rondde in 1989 haar HBO-V af en is sindsdien onafgebroken werkzaam als (kinder-)verpleegkundige, op dit moment bij Tergooi Ziekenhuizen en bij Vivre Kinderthuiszorg. Van Velden, sinds 2015 lid van de Ledenraad van V&VN, heeft ruime ervaring opgebouwd op het gebied van deskundigheidsbevordering, kwaliteit en patiƫntveiligheid, en als het gaat om inspraak en medezeggenschap namens leden in diverse organisaties en verenigingen. Zo was zij bestuurslid van de Verpleegkundige Adviesraad van Meander Medisch Centrum (2001-2006) en van de afdeling Kinderverpleegkunde van V&VN (2007-2013). Van Velden is eigenaar van een adviesbureau in de zorg en op dit moment werkzaam als adviseur kwaliteit a.i. bij de Friese zorgorganisatie Patyna.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.