Verdiepen & verbreden

Kwaliteitsstandaarden
Kwaliteitsstandaarden zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven voor een bepaald gezondheid gerelateerde thema. Lees meer Richtlijnen
Er zijn verschillende redenen waarom richtlijnen ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld om het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs of om de variatie in handelen tussen zorgverleners te verminderen. Evidence Based richtlijnen richten zich volgens een bepaalde methode op wetenschappelijk literatuur. Lees meer
ZorgstandaardEen zorgstandaard koppelt zorginhoud (de richtlijn) aan de organisatie van zorg. Bekijk een algemeen model voor zorgstandaarden. Lees meer
ProtocollenEen protocol dient de zorgverlener bij het uitvoeren van zorginhoudelijke handelingen. Bij het maken van een protocol kan de structuur van Cuperus aangehouden worden. Lees meer

Naar thema Richtlijnen en protocollen