Richtlijn Centraal Veneuze Katheters

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar: Erasmus MC
Gestart: eind 2021
Gereed: 2024

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Richtlijn Centraal Veneuze Katheters

De behandeling van complexe of zorg-intensieve aandoeningen wordt steeds vaker thuis gegeven. Zoals langdurige behandeling met antibiotica voor een infectie of toediening van totaal parenterale voeding (TPV). Voor deze behandelingen zijn patiënten afhankelijk van een centraal veneuze katheter (CVK).

Wijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben een belangrijke rol in de zorg voor een CVK in de thuissituatie. Naast het uitvoeren van handelingen voor de verzorging of toediening van medicijnen via een CVK hebben ze ook belangrijke rol in het signaleren van lijninfecties of verstoppingen. Om de zorg voor patiënten met een CVK te verbeteren en de afstemming in zorg tussen thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen te optimaliseren zal er een richtlijn worden ontwikkeld. Deze richtlijn zal wijkverpleegkundigen handvatten bieden bij de uitvoering van evidence-based interventies m.b.t. de toediening van intraveneuze vloeistoffen via de CVK, de verzorging van CVK’s, preventieve maatregelen voor het behoud van de CVK, en hoe patiënten/cliënten of partners (of ouders van kinderen) betrokken kunnen worden.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!