Richtlijn Centraal Veneuze Katheters

  • Richtlijn V&VN
  • Recent aangepast

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar: Erasmus MC
Gestart: eind 2021
Gereed: 2024

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Richtlijn Centraal Veneuze Katheters

Deze richtlijn bevindt zich momenteel in de commentaarfase.

De behandeling van complexe of zorg-intensieve aandoeningen wordt steeds vaker thuis gegeven. Zoals langdurige behandeling met antibiotica voor een infectie of toediening van totaal parenterale voeding (TPV). Voor deze behandelingen zijn patiënten afhankelijk van een centraal veneuze katheter (CVK).

Wijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben een belangrijke rol in de zorg voor een CVK in de thuissituatie. Naast het uitvoeren van handelingen voor de verzorging of toediening van medicijnen via een CVK hebben ze ook belangrijke rol in het signaleren van lijninfecties of verstoppingen. Om de zorg voor patiënten met een CVK te verbeteren en de afstemming in zorg tussen thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen te optimaliseren wordt deze richtlijn ontwikkeld. Deze richtlijn biedt wijkverpleegkundigen handvatten bij de uitvoering van evidence-based interventies m.b.t. de toediening van intraveneuze vloeistoffen via de CVK, de verzorging van CVK’s, preventieve maatregelen voor het behoud van de CVK, en hoe patiënten/cliënten of partners (of ouders van kinderen) betrokken kunnen worden.

In de commentaarfase worden de aanbevelingen in de conceptrichtlijn getoetst op inhoud en toepasbaarheid.

De conceptrichtlijn kon tot 1 maart 2024 voorzien worden van commentaar. De ontvangen commentaren worden momenteel beoordeeld en zoveel als mogelijk door de werkgroep verwerkt in het concept. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)