Richtlijn Obstipatie

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar:  SKILZ (Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg)
Gestart: oktober 2022
Gereed: 2024

 

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Richtlijn Obstipatie

In 2020 is door het NIVEL een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het risico op obstipatie niet altijd tijdig wordt gesignaleerd. Ook blijkt dat er niet altijd goed zicht is op het ontlastingspatroon van een cliënt. Verder werd er aangegeven dat er onduidelijkheid is in verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen verpleegkundigen en verzorgenden en artsen. Een derde van de ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden vindt een richtlijn een passende oplossing voor de genoemde knelpunten. De knelpunteninventarisatie concludeert dan ook dat een sector overstijgende richtlijn wenselijk is.

Het doel is vanuit multidisciplinair perspectief, een richtlijn te ontwikkelen waarin zorgverleners handvatten krijgen om cliënten met (risico op) obstipatie beter te ondersteunen. De cliënt met (risico op) obstipatie staat hierbij centraal in plaats van de locatie waar de zorg geboden wordt.

Lees meer!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)