Richtlijn Medicatietrouw

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMW
Ontwikkelaar: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
Gereed: 2022

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Medicatieontrouw komt veel voor. Gemiddeld een kwart van de patiënten is medicatieontrouw. Patiënten starten een overeengekomen behandeling niet, ze gebruiken de medicatie niet volgens voorschrift of ze maken de behandeling niet af. Medicatieontrouw leidt tot een toename in zorgkosten en maatschappelijke kosten en een afname in gezondheid en kwaliteit van leven. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in de signalering van medicatieontrouw, het adviseren en voorlichten van zorgvragers en hun naasten, het inzetten van interventies en waar nodig de deur openen naar andere zorg. Om de verpleegkundig specialist, verpleegkundige en verzorgende hierin te ondersteunen wordt een nieuwe richtlijn ontwikkeld op het gebied van Medicatietrouw.

In dit project ontwikkelen we een richtlijn, die verpleegkundigen en verzorgenden helpt bij het ondersteunen en bevorderen van medicatietrouw bij patiënten. De richtlijn zal aansluiten op de behoeften en knelpunten van verpleegkundigen, verzorgenden én van patiënten rondom medicatietrouw in de dagelijkse praktijk. De richtlijn biedt inzichten in kennis over oorzaken en risico’s van therapieontrouw. Er worden bijvoorbeeld aanbevelingen gegeven voor de vroeg signalering, het adviseren en voorlichten van zorgvragers en hun naasten en het inzetten van (preventieve) interventies.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!