Richtlijn ADL proefimplementatie

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Universiteit Maastricht
Gereed: 2022
Status: Verwerking van de commentaren 

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Status: commentaren worden verwerkt

Voor de proefimplementatie van de richtlijn Zorg bij Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn we op zoek naar 9 zorgteams die de kernaanbevelingen in een periode van 3 weken willen testen. De ervaringen van u en uw zorgteam in het gebruik van de aanbevelingen zijn belangrijk om tot praktisch toepasbare aanbevelingen te komen voor alle sectoren waarin ADL-zorg wordt verleend.

We zijn nog op zoek naar zorgteams in de ziekenhuizen en revalidatiesector.
aanmelden kan t/m 28 januari 2022 via s.cremer@maastrichtuniversity.nl

Oproep Proefimplementatie Richtlijn Zorg Bij ADL

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!