Richtlijn ADL reactietermijn 30 september 2021

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw
Ontwikkelaar: Universiteit Maastricht
Gereed: 2022

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Commentaarverzoek Richtlijn ADL van 29 juli t/m 30 september 2021

Invullen van de vragenlijst per aanbeveling
Voor deze commentaarronde is een digitale vragenlijst opgesteld waarin je per aanbeveling een aantal vragen kunt beantwoorden. Deze vragenlijst is beschikbaar via deze link. Per aanbeveling vragen we je mening over de juistheid, compleetheid, en helderheid van de aanbevelingen en hoe relevant deze aanbevelingen zijn voor de zorgvragers voor wie je ADL-zorg verleent of organiseert.
Open commentaar
Daarnaast kun je in een open commentaarformulier commentaar geven op alle andere onderdelen van de conceptrichtlijn. Dit document kun je opsturen vóór 30 september 2021 naar s.cremer@maastrichtuniversity.nl

Commentaarformulier conceptrichtlijn ADL

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!