Handreiking Psychosociale problematiek bij oncologische patiënten in de wijk

  • Richtlijn V&VN

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar: Trimbos-instituut
Gestart: februari 2022
Gereed: 2024

 

Deze richtlijn is in ontwikkeling

Het ontwikkeltraject is gestart. De werkgroep ontwikkelt via een vastgestelde methode een eerste versie. Eén of meer afgevaardigde(n) van betrokken V&VN afdeling(en) vertegenwoordigen de beroepsgroep.

Handreiking Psychosociale problematiek bij oncologische patiënten in de wijk

In opdracht van V&VN is het Trimbos-instituut gestart met de ontwikkeling van een Handreiking ‘Psychosociale problematiek bij oncologische patiënten in de wijk’.

Doel van dit project is een handreiking te ontwikkelen die verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de wijk handvatten, kennis en vaardigheden geeft, zodat zij het zorginhoudelijk handelen bij psychosociale problemen bij mensen met- of na kanker en hun naasten beter kunnen onderbouwen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!