Handreiking Psychosociale problematiek bij oncologische patiënten in de wijk

  • Richtlijn V&VN
  • Recent aangepast

In opdracht van: V&VN en ZonMw 
Ontwikkelaar: Trimbos-instituut
Gestart: februari 2022
Gereed: 2024

 

Deze richtlijn is in de commentaarfase

De concept versie wordt voorgelegd aan alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen. Deze partijen krijgen de mogelijkheid om op de conceptversie te reageren.

Handreiking Psychosociale problematiek bij oncologische patiënten in de wijk (commentaarronde tot 24 mei 2024)

Deze richtlijn bevindt zich momenteel in de commentaarfase

(Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de wijk komen regelmatig in aanraking met psychosociale problematiek bij mensen met kanker in de verschillende stadia van de ziekte. Zij hebben een rol bij de signalering, bieden en evalueren van ondersteunende zorg en bij het betrekken van andere zorgprofessionals bij deze klachten.

In opdracht van V&VN ontwikkelt het Trimbos-instituut een handreiking 'Psychosociale problematiek bij oncologische patiënten in de wijk' die deze zorgverleners in de wijk handvatten, kennis en vaardigheden geeft. Dit zodat zij het zorginhoudelijk handelen bij psychosociale problemen bij mensen met- of na kanker en hun naasten beter kunnen onderbouwen.

In de commentaarfase worden de aanbevelingen in de concepthandreiking getoetst op inhoud en toepasbaarheid.

De handreiking kan tot 24 mei 2024 voorzien worden van commentaar. Dit kan door middel van het invullen van het commentaarformulier en dit te mailen naar richtlijnen@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)