Verbreden & verdiepen

Normenkader
In het normenkader zijn zes normen voor het uitvoeren van de verpleegkundige indicatiestelling en de organisatie van de te leveren zorg uitgewerkt. Lees meer

Beroepsprofielen
De nieuwe beroepsprofielen, uitkomst van het project Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, spelen in de op veranderde zorg. Lees meer

Naar thema Indicatiestelling