Excellente Zorg voor organisaties

Aan de slag met Excellente Zorg in uw organisatie? V&VN biedt organisaties een programma Excellente Zorg aan. Bekijk ons modulair aanbod

Posters

Wat is Excellente Zorg nu in de praktiijk? Deze posters laten het zien!

In de praktijk

Laat je inspireren door mooie praktijkvoorbeelden

Weet jij een mooi voorbeeld van Excellente Zorg? Deel het hier met je collega’s. Laat het ons weten.

Wekelijks V&VNieuws ontvangen?

Meer informatie

Visie Excellente Zorg
Een integrale kwaliteitsfocus gericht op 3 elementen

Kenmerken Excellente Zorg
De kenmerken voor een excellente werkomgeving
 
Thema Structuren voor zeggenschap 
VAR en shared governance

Thema Leiderschap
Mate van kwaliteit versus kwaliteit leiderschap

Thema Focus op Resultaten
Meetbaar maken van je werk

Programmastructuur Excellente Zorg
Programmaraad en Klankbordgroep