Ledenraad zoekt versterking! (inschrijving gesloten)

  • 20 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
3D8A1697

De Ledenraad van V&VN zoekt nieuwe leden! Wil je meebeslissen over de koers van V&VN? Dan is de Ledenraad misschien iets voor jou. In dit bericht lees je wat de Ledenraad doet en hoe je je verkiesbaar kunt stellen voor de Ledenraad. Geïnteresseerd? Wacht niet te lang, de termijn voor aanmelding sluit op 30 juni 2020. Aarzel niet, juist nu is het belangrijk dat de stem van verzorgenden en verpleegkundigen krachtig klinkt.

De Ledenraad is het hoogste orgaan van V&VN en is verantwoordelijk voor de belangrijkste (strategische) beslissingen van de vereniging. Ook houdt de Raad toezicht op het Bestuur. De Ledenraad komt minstens vier keer per jaar officieel bijeen, met een afvaardiging van het verenigingsbestuur als gast. Daarnaast komt de Ledenraad regelmatig bijeen om zonder het bestuur van gedachten te wisselen. Ook worden onderwerpen die in de officiële Ledenraad worden besproken, eerst in een kleiner gezelschap voorbereid (bijv. in de financiële commissie). Meer informatie over de Ledenraad vind je hier.

Vernieuwing vereniging

Op dit moment loopt binnen V&VN een discussie over de strategische koers van de vereniging. Wat zijn onze belangrijkste taken? Zijn we er vooral voor de ontwikkeling van het beroep of om de belangen van onze leden te dienen? En past de manier waarop we intern georganiseerd zijn nog wel goed? Veertien jaar na het ontstaan van V&VN uit een fusie van meerdere kleine beroepsverenigingen, is het tijd om met elkaar te kijken of we de juiste dingen doen en of wij als vereniging daar goed op zijn ingericht. Deze hervorming van V&VN is een opdracht van de Ledenraad aan het bestuur in samenwerking met de afdelingen en platforms binnen V&VN.  

Als nieuw lid van de Ledenraad krijg je de kans om hier direct invloed op uit te oefenen. Bij je aantreden in september immers zal worden besloten over de vernieuwing van V&VN. Het bestuur zal daar in samenwerking met de besturen van de afdelingen en platforms een voorstel voor doen. De laatste en beslissende stem hierover is dan aan Lendenraad.   

Acht zetels vacant

In de zomer neemt de Ledenraad afscheid van een aantal leden. Hierdoor komen er vanaf september 2020 zeven plekken vrij voor nieuwe leden. Om elk lid een gelijke kans te geven organiseert de Ledenraad deze zomer verkiezingen. Alle leden en ereleden kunnen zich kandidaat stellen.

Hoeveel tijd kost het mij?

De Ledenraad komt tenminste vier keer per jaar bijeen: op een donderdag in maart, juni, september en november. Die bijeenkomsten duren ongeveer drie uur. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je ook deelneemt aan andere activiteiten binnen V&VN, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij verenigingsbijeenkomsten of symposia.

Iets voor jou?

Vind je het leuk om mee te denken en te beslissen over de strategische koers van de vereniging en beschik je over voldoende tijd? Stel je dan kandidaat voor de Ledenraad! Meer informatie over gevraagde competenties vind je in de profielschets. Hieronder vind je het formulier waarmee je je kandidaat kunt stellen. Ook vragen we je om drie namen van V&VN-leden die jouw kandidatuur ondersteunen.

Naar het formulier

Meer weten?

Wil je weten of het lidmaatschap van de Ledenraad écht iets voor je is? Wil je meer informatie over de verkiezingen of in gesprek met één van de zittende leden van de Ledenraad? Stuur dan een mailtje naar Monique Verkerk: m.verkerk@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!